ทำนายฝัน 'ขลุ่ย'

ฝันเห็น ฝันว่า ขลุ่ย ฝันเห็นขลุ่ย จับขลุ่ย หรือได้เป่าขลุ่ย ทำนายว่าจะได้พบความ สุข พบความสำเร็จสมปรารถนา และหากเป็นโสดก็จะพบเนื้อคู่หรือคน ที่ถูกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขลุ่ย'

ฝันเห็นขลุ่ย จับขลุ่ย หรือได้เป่าขลุ่ย ทำนายว่าจะได้พบความ สุข พบความสำเร็จสมปรารถนา และหากเป็นโสดก็จะพบเนื้อคู่หรือคน ที่ถูกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แปรงฟัน หนังสือ ช่วย กางมุ้ง วิ่ง ผิงไฟ ก่อสร้าง พระจันทร์เดือนหงาย นกพิราบ กรงสัตว์ เถ้าแก่ นุ่งผ้าสีชมพู น้ำลาย ผึ้งต่อย รังผึ้ง รดน้ำต้นไม้ กระแต ปลาหมึก ฟาก จมน้ำ เห็นไม้กระดาน ภรรยาหนี ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ก้างปลาติดคอ ฆ่าผึ้ง ขี่สุกร ไฟไหม้บ้าน พังพอน ธุลี ยกโทษ ปราสาท ผึ้งบินรอบรังของมัน ตัวเองถูกฉีดยา จับ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระดูกแตก เบี้ย ตัวเองเป็นชู้ ซอ ชงชาถวายเจ้าที่ ประเทียบ กระสุนปืน ล้างหวี ทำร้าย กระบือ ฝังศพคนที่รู้จัก ไลน์ ( LINE ) สร้อยข้อมือ ภรรยาเปลือยกาย เกา ซักผ้า ตาบอด แต่งงานก่อนกำหนด ตกงาน ไต่เขา ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เสือ ศาล จูบคนรัก สงฆ์ วิทยา สัปทน เงาตัวเองในกระจก เรือล่ม ตัวเองเจ็บป่วย ฟัน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ข่วน หีบเปิดอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลิง ถลกหนังสัตว์ ครอบครัว งมปู เห็นคนโดนแทง ฉ้อโกง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ซุกซ่อนของมีค่า มีด ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ หญิงแต่งชุดสีฟ้า อดทน โต๊ะ สุริยคราส เส้นด้าย ปรบมือ บอลลูนตก คนตายมาหา รักใครบางคนมากๆ กระถางสามขา ซองจดหมายสีฟ้า เครื่องปั้นดินเผา เบ็ดตกปลา นาฬิกาข้อมือ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ตกบ่ออุจจาระ ถูกขัง กินถั่วต้ม เครื่องแต่งกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM