ทำนายฝัน 'ขวด'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวด ฝันเห็นขวดน้ำหรือขวดแก้วมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือ จะได้รับข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวด'

ฝันเห็นขวดน้ำหรือขวดแก้วมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือ จะได้รับข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินลุยกองไฟ ประเทียบ เครื่องแต่งกาย ถ่ายขี้ แต่งงานก่อนกำหนด กินโทสต์ ประกาศข่าวดี ชลธาร กินเนื้อไก่ ระดู แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ไมโครโฟน ฟันบนหัก สีฟ้า ศัตรู ทะเลที่เงียบสงบ ตะไกร พญานาค นอนบนฟูก ลอย ลูกประคำ กำลังจะไปตาย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เทวาลัย ถั่วปลูกอยู่ในไร่ บิณฑบาต นอนกลับหัว บ้านตัวเอง ปากเหม็น แร้งกินซากศพ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ปล่อยเต่า บวงสรวง โคกินหญ้า สกปรก โขลงช้าง ส้วม ภรรยาตาย ยันต์ ก้น ปลิง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ขี่หมู งานมงคล ชกคนที่จมูก บดเมล็ดกาแฟ ญาตินํ้าตาตก ตกจากเครื่องบิน มะลิ เห็นประตูบ้านตัวเอง ผ้าม่าน สติ ตะไคร้ กินโดนัท รัศมี โกหก บ้านมีช่องโหว่ หน่อไม้ จอบหรือเสียม ไถนา นํ้าวน นักบวช ขวดยา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผมร่วง มดเต็มบ้านเมือง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กระโดด ถุงน้ำร้อน เป็นใบ้ ตู้ไปรษณีย์ ทำกับข้าว อยากตาย ขบวนแห่ แผ่นดินไหว ตื่นขึ้นมาเอง ภาพวาด นาฬิกา กำไลแตกหัก ปลูกพริก ทะเลทราย เศษอาหาร กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ศาลา กินอาหาร ผลักประตู น้ำตก เปลี่ยนมุ้งใหม่ โจร กระโปรงเก่า ว่ายน้ำข้ามฝั่ง แมลงภู่ ทารกดูดนมคุณ วาฬ คบไฟ เฮลิคอปเตอร์ มาเฟีย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ลูกแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM