ทำนายฝัน 'ขวดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดน้ำ ฝันเห็นขวดน้ำมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือจะได้รับข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดน้ำ'

ฝันเห็นขวดน้ำมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือจะได้รับข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮก ลก ซิ่ว จำปีหรือจำปา กินเนื้อหมู ผ้าเช็ดหน้า เลิกมุ้งขึ้น ผ้าสีขาว ขาหัก ภาวนา กระป๋องนม ซื้อกระโปรง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก โต๊ะหมู่บูชา ดับเทียนชัย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ก่อสร้าง หีบปิดอยู่ เลือดออกทางช่องคลอด กล้วยแขก ทอดผ้าป่า การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กริช มัคคุเทศก์ หีบศพ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน งูขดเป็นวงกลม เหยียบอุจจาระ เดินไปบนเนินเขา ปรบมือ กลองโบราณ ที่พึ่ง ซื้อไม้กระดาน สัตว์เลี้ยง ไม้ขีดไฟ จับนก ตัดนิ้วมือตัวเอง เคี้ยวดิน แดด ฝุ่นเข้าตา ฉัตรเงิน ฉัตรทอง รอยเท้าของตัวเอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ กัดคน กวาง เดินทางก่อนกำหนด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เป็นคนปรุงอาหาร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หมาก ขนมจีน พระพุทธรูป ถุงใส่เงิน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผจญภัย จับกัง กระโปรงเก่า ครุฑ สระผม ว่ายน้ำ คราส ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา กินเฉาก๊วย พลักก้อนหิน ต้นไม้ พูดโทรศัพท์มือถือ เศร้าโศก กกไข่ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ดื่มน้ำฝน ตีฆ้อง ตุ๊กแก ถั่วงอก เรือนแพ งา แมวดำ ตีเหล็ก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ดาดฟ้า เชือกรัดคอ ทำโรตี สวมเสื้อสีเหลือง มือตัวเอง ประตูที่ปิดตาย เครื่องขยายเสียง สามีตาย ถ่ายขี้ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก บรรจุของลงหีบ ก้ามกุ้ง ชลธาร ถูกมัดด้วยเชือก สิงโต เบ็ดตกปลา สุกร สะพายย่าม ท่อนซุง สวมรองเท้าใหม่ เที่ยวซ่อง เครื่องดนตรี สลัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM