ทำนายฝัน 'ขวดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดน้ำ ฝันเห็นขวดน้ำมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือจะได้รับข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดน้ำ'

ฝันเห็นขวดน้ำมีจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ำเติมจนเต็ม ทำนายว่าจะมีเรื่องดีเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือจะได้รับข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำอะไรแปลกๆ ถูกฉุด สุกรตายเอง มงกุฎ ดวงอาทิตย์มืดมัว ปราสาทเล็กๆ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หงอนไก่ ปั่นด้าย คนเกี่ยวข้าว ฉากกั้น ทอง แห่กฐิน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ผู้ชายตบผู้หญิง สวมชุดเจ้าสาว ญาติมิตร กิ่งก่าวิ่งไปมา บังสูรย์ ตะปู เหยียบขี้ ฉีกจดหมายรัก กวาง ล่าสัตว์ กินผัก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ หน้าต่าง ผลักประตู ประตูบ้าน เซิ้ง ตกน้ำ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กินพระจันทร์ แร้งเกาะหลังคาบ้าน กำแพงเมือง แมลงปีกแข็ง ลิ้นแข็ง มุดใต้ถุน ฝนหยุดตก บ้านตัวเองสวยงาม เห็นไม้กระดาน ตกเหว ระย้า ตีเหล็ก เดินทางก่อนกำหนด เครื่องจักรไม่ทำงาน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง กางเกง ปล่อยเต่า อยากมีเงิน เสียสติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ชกต่อย ภรรยามีครรภ์ เมฆสีแดง เล่นไพ่ ทอดทิ้งคนรัก ปัดกวาดฝุ่น ถูกโยนลงทะเล ได้ฟังเรื่องตลก ถูกตะปูตำเท้า มโหรี ต่อสู้ ปากเหม็น ลักขโมย กก ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฆ่าผึ้ง นอนในเรือ ฐานทัพทหาร ขวดยา ปลอบโยน ภาชนะแตกร้าว โดด กระดาษทิชชู ปวดท้อง กินเต้าหู้ เล่นน้ำฝน บันไดเลื่อน เข้าประตูไม่ได้ พิมพ์ กินเป็ด ชู้รัก เจอเงิน กลัว ถาด กินไก่ กองไฟ คนป่วยอยู่บนรถ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง งูเหลือม นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ออกจากบ้าน ทวด มะพร้าว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คบไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM