ทำนายฝัน 'ขวดยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดยา ฝันเห็นขวดยา ทำนายว่าจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพไม่ดี และไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทำบุญถวายยารักษาโรคให้วัด หรือให้พระ อาพาธ หรือไปบริจาคปัจจัยที่โรงพยาบาลสงฆ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดยา'

ฝันเห็นขวดยา ทำนายว่าจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพไม่ดี และไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทำบุญถวายยารักษาโรคให้วัด หรือให้พระ อาพาธ หรือไปบริจาคปัจจัยที่โรงพยาบาลสงฆ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแบบทหาร ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ปฏิกูล คนกำลังจะตาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ยกโทษ หญิงทุบตีกัน ขอบคุณ เดินอยู่กลางทุ่งนา ปอกเปลือกผลไม้ เก็บดอกบัว ไถ่ถอน ปล่อยนก หวีงา ทั่ง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา สินบน ตกกองไฟ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ได้เป็นเจ้าสาว ยิงกา เดินสะดุดหกล้ม นักประพันธ์ จรวดไฟ กระต่ายน้อย ขุดดิน รถเมล์ จรวด ประตูบ้าน ติดเกาะ เต้านม สถานี เครื่องศาสตราวุธ ตัวเองเป็นชู้ เครื่องพิมพ์ดีด ถุงน้ำร้อน ถูกวิ่งราวทรัพย์ ป้อมปราการ กินผัก ทุ่งโล่ง แชมพู โต๊ะทำงาน คบบัณฑิต นอกใจแฟน ผ้าไตรจีวร ตีงู ถูกหวายรัด มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ บัตรเครดิต นอนบนกองฟาง ซุกซ่อนของมีค่า วิวาท แฟนนอกใจ มวยผม ชลธาร ดินสอ ตุ๊กตา จอกใส่เหล้า ต้นกก นกแขกเต้า คนตาย เปลือก ซองจดหมายสีชมพู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดอกไม้ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา กระดูกแตก คนมุงซื้อขาย ขวัญ ขนทรายเข้าวัด พิมพ์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เคี้ยวดิน เงาตัวเองในกระจก ซาวข้าว หินก้อนใหญ่ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ราชสีห์ กินเนื้อไก่ ขี่ราชสีห์ เป็นใบ้ ฉลองพระบาท แม่ สามเณร รูปภาพของเครือญาติ สวมมงกุฎ งูจงอางไล่ เล่นน้ำฝน ไฟไหม้ปราสาท ปราสาทเก่าแก่ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กินถั่วต้ม เปิดเผยความลับกับเพื่อน แลบลิ้น พายเรือ ดอกกุหลาบ ศัสตราวุธ เก็บเกี่ยวข้าวในนา เดินหลงไปในป่าละเมาะ ทำขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM