ทำนายฝัน 'ขวดเหล้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดเหล้า ฝันเห็นขวดเหล้า ทำนายว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง ที่เดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดเหล้า'

ฝันเห็นขวดเหล้า ทำนายว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง ที่เดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของโบราณ ติดคุก พายเรือ เอามีดฟันเท้าตัวเอง เถาวัลย์ ตู้รับจดหมาย ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ สายสร้อย ถนน ทอผ้า รถจักรยาน งูขดเป็นวงกลม ของขวัญ ธงบนเรือ ลมหายใจมีกลิ่นหอม นกบิน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตะกร้าไม้ ธนูหลายดอก มุดรั้วลวดหนาม สีดำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง สามเณร จอก ไผ่ ดารา นอนบนเตียง ฆ่าวัว เงินกู้ ประตูกำลังถูกไฟไหม ได้รับของมีค่า บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ฟ้อนรำ ถูกตะปูตำเท้า เห็นคนอื่นถูกประณาม ปล้น ตัดผมใหม่ ให้มีดแก่คนอื่น ฉมวก เน็ตไอดอล หงอนไก่ สลัก แสงนีออน คนกำลังเปลื้องผ้า ได้เงิน เห็นปีศาจกินคน ถูกพายุพัดพาไปไกล ตักบาตร พระแก้วมรกต ไฝ เครื่องดักนก หัวนก คนตกนรก ตราสัง มรดก สุนัขเข้ามาเลีย แบกหาม บั้งไฟ ไฟฟ้า คนกำลังถ่ายรูป รักสามีตัวเอง ทะเบียนบ้าน เลี่ยมฟันทอง ขนมชั้นหลากสี หญิงแปลกหน้า โยคี ลา ( สัตว์ ) กินเนื้อมะพร้าว สงคราม ถูกตัดศีรษะ พระปรางค์ พร้า ฆ่าเสือ โจรปล้นบ้าน ทูต กระท่อมในป่า ธุรกิจ งานบวช กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ นอนอยู่บนแผ่นดิน แก้ม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ไฟนรก ตู้เซฟ ดื่มน้ำจากแก้ว รถบรรทุกศพ น้ำเหลือง ไม้เท้า นุ่งผ้าสีม่วง ละลาย ปล่อยออกจากคุก โพธิ์ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ลูกประคำ ฝุ่นฟุ้งกระจาย โดนดึงผม จับนก ศีรษะมีเหา สนามหญ้า ขันตักน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM