ทำนายฝัน 'ขวดแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดแก้ว ฝันเห็นขวดแก้วมีน้ำบรรจุอยู่ในชวดเกือบเต็ม แต่ไม่ล้นออกมารกขวด คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล ได้รับลาายศเพิ่มพูน เลขน่าสนใจ 16 36 64 166 361 641 เด่น 6
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดแก้ว'

ฝันเห็นขวดแก้วมีน้ำบรรจุอยู่ในชวดเกือบเต็ม แต่ไม่ล้นออกมารกขวด คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล ได้รับลาายศเพิ่มพูน เลขน่าสนใจ 16 36 64 166 361 641 เด่น 6

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินชนผนัง สำลี ปีนรั้ว รถไฟ กุ้งทะเล เปลหามคนเจ็บ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด มาลัย กาน้ำร้อน เล่นน้ำฝน น้ำแข็ง ทะเลทราย ละลาย มือ ลับมีด กำแพงเมืองจีน สวมเสื้อสีดำ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กินเฉาก๊วย ยากจน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ อสนีบาต ลักขโมย ตลาด แจวเรือ เปลือย โบว์ดำผูกเสาบ้าน สูบบุหรี่ แก้ม โครงกระดูกสัตว์ ต้นไม้เหี่ยวเฉา กำแพงเมือง สารภี บาทหลวง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า กระดาษเปื้อนหมึก เสี้ยนหนาม ไฟไหม้ผม ขนนกสีดำ ทีปังกรรัศมีโชติ แข่งม้า ซีเมนต์ กอไผ่ กล้วยแฝด ประกาศการแต่งงานของตนเอง ลิ้นแข็ง พู่กัน แบกเสา กงสุล เปลี่ยนมุ้งใหม่ ศาลพระภูมิ ที่พึ่ง เครื่องพิมพ์ดีด แมว กวาง สวมรองเท้าใหม่ ดวงแก้ว เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ แช่ง สตางค์ ฤดูฝน นำฟองน้ำมาล้างจาน รางรถไฟ บ้านพัง ทำร้าย ข่าวร้าย หาบอุจจาระกลับบ้าน ย้อมผม ผักกาด ต้นไม้ ป้อมปราการ ที่นอน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กินโดนัท นาก ผู้ชายตบผู้หญิง อาวุธ กินน้ำผึ้ง ช้องผม มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ภรรยาเสียชีวิต ขึ้นต้นไม้ เป็นคนผอมบาง หวีงา ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ แผ่นดิน กุ้งมังกร หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ขอโทษ นกนางนวล ตะไบเหล็ก ทดน้ำ ผ้าฝ้าย ชงชาถวายเจ้าที่ สมุด ฝาหม้อ กรวยกรอกน้ำมัน ซื้อเต่า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM