ทำนายฝัน 'ขวดแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวดแก้ว ฝันเห็นขวดแก้วมีน้ำบรรจุอยู่ในชวดเกือบเต็ม แต่ไม่ล้นออกมารกขวด คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล ได้รับลาายศเพิ่มพูน เลขน่าสนใจ 16 36 64 166 361 641 เด่น 6
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขวดแก้ว'

ฝันเห็นขวดแก้วมีน้ำบรรจุอยู่ในชวดเกือบเต็ม แต่ไม่ล้นออกมารกขวด คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล ได้รับลาายศเพิ่มพูน เลขน่าสนใจ 16 36 64 166 361 641 เด่น 6

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระบือ กล้วย ตามทวงหนี้ ดวงจันทร์ เต่าทอง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แหวน ชายชู้ ถูกไล่ออกจากงาน ท้องฟ้าสีแดง มีเขาบนหัว คนเกี่ยวข้าว กินสายบัว ทีปังกรรัศมีโชติ ตัวเองกลายเป็นนก แสงบนท้องฟ้า ไฟไหม้ป่า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝาแฝด ทอดสมอ ซักผ้า เลี้ยง ค่ำมืด ปัสสาวะรดที่นอน ไม้ขีดไฟ ครีบปลา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สงฆ์ จุดเทียนชัย มดรุมเป็นกลุ่มๆ เมาเหล้า กินคอลลาเจน เพื่อนที่จากไปไกล กลอง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ จักรยาน ตัวเองเป็นนักโทษ พระจันทร์ ฉลองพระบาท ขนตาร่วง อวัยวะเพศ ถูกแทง โรงแรม เซิ้งบั้งไฟ ประเจียด เมา บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กล่องดนตรี ฌาปนกิจ จับ รดน้ำต้นไม้ โคไล่ขวิดคน คนถูกฉีดยา เด็กนอนบนเตียง ดื่มน้ำชา เสือ ทอง มโหรี ขอโทษผู้อื่น กระจกหลากสี แผ่นดิน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ น้อยหน่า ไซเรน สิริภาจุกาภรณ์ งมหอย เถาวัลย์ โต๊ะหมู่บูชา เดินไปตามท้องถนน หนีจากถ้ำ ดื่มนม ไกด์ ไฟ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมวออกลูก เดินอยู่ในป่า แม่หม้าย ผู้ชายผมยาว ขาหัก ซื้อของโบราณ โบสถ์ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ช้องผม กษัตริย์ ถ้วยชาม เกิดสงคราม ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กระท่อมในป่า เห็นคนอื่นถูกประณาม อุ้มเด็กทารก ทุบตีภรรยา นักบวช สายสนตะพาย เป็ดไก่ เขากวาง เด็กกำลังดูดนม ฟ้าที่สดใส กระป๋องนม ละทิ้งบ้าน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM