ทำนายฝัน 'ขวานหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ขวานหัก ฝันเห็นขวานหัก คุณกำลังจะสูญเสีบโชคลาภไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขวานหัก'

ฝันเห็นขวานหัก คุณกำลังจะสูญเสีบโชคลาภไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังถ่ายรูป รดน้ำต้นไม้ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เปลื้องผ้าตัวเอง กินผลมะม่วงเปรี้ยว ช้างเหยียบ นุ่งผ้าสีแดง หมัดกัด ของเล่น อยู่ในกระท่อม ตะกร้าพลาสติก ภรรยามีลูก ฟ้าที่สดใส ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว การสร้างโบสถ์ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ภรรยานอกใจ เดินรอดราวผ้า กล้วยเน่า ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ท่อน้ำ พืชผัก ตกเขา ไก่กกไข่ กองกระดูก จำเลย งูเห่า ฝังทั้งเป็น ของที่ระลึก พังประตู รบชนะ ไส้ไหลจากท้อง คนแปลกหน้า บอลลูนตก ถนน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เกาทัณฑ์ ดื่มยาพิษ ซื้อกระโปรง พูดคุยกับคนต่างชาติ ฆาตกร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตะเกียงที่จุดแล้ว ซื้อปลาทอง กงล้อ บิดามารดา ต่อ ฮวงซุ้ย งวง โคลน ดวงดาว ตรอมใจ โลกแตก เที่ยวซ่อง ฝนหยุดตก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ถอด ศาลเจ้า ขี่หมู ขนคิ้ว ปลาหลีฮื้อ หูแหว่ง ถั่วลิสง ถูกกักตัว ประหารคนรัก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เบาะ แกะ ถูกจับ ขนมอร่อย กระบี่ กระดาษสีขาว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ฝังศพ ผ้าสีขาว กระเป๋าเดินทาง ผ้าห่ม นำเที่ยว คนป่วยอยู่บนรถ จุดเทียนชัย คนมีเขา จูบ กลัว แขกขายโรตี ทะเลที่เงียบสงบ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เพื่อนที่ตายไปแล้ว เดินทางกลางทะเลทราย นกกระจิบ กระจาบ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ปล่อยนกกระเรียน ไก่แจ้ เชิงเทียน ช้องผม ยื้อแย่ง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ทาสี ทางม้าลาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น