ทำนายฝัน 'ของลับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ของลับ ผันเห็นของลับของตนเองหรือของบุคคลอื่นๆ คุณจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งาม หรือถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค และไม่ควรลงหุ้นรวมทุนกับผู้ใดในระยะนี้ และควรไปทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นเวลาสามวัน หรือเจ็ดวัน อุทิศบุญกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งศัตรูคู่อริ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ของลับ'

ผันเห็นของลับของตนเองหรือของบุคคลอื่นๆ คุณจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งาม หรือถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค และไม่ควรลงหุ้นรวมทุนกับผู้ใดในระยะนี้ และควรไปทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นเวลาสามวัน หรือเจ็ดวัน อุทิศบุญกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งศัตรูคู่อริ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีแดงชาด ปวดท้อง ท่องเที่ยวต่างประเทศ เสียเงิน มีคนสวมแหวนให้ เจ็บป่วย ลูกไก่ เส้นด้าย รักใครบางคนมากๆ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ตู้เหล็กใส่เอกสาร จันทรคราส เจว็ด กินโทสต์ ยมทูต อากาศทึบมืดมัว ถอยหลัง ตัดผมใหม่ ทำให้คนอื่นตกใจ ไพ่ ซองจดหมายสีแดง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ น้ำพริก เล่น pubg บานไม่รู้โรย งมหอย ทุบตีภรรยา โจรปล้นบ้าน ผีตายโหง บาทหลวง ปลูกกล้วย ได้เข้าร่วมในสงคราม ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดูละคร ประตูบ้าน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผักกาด ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ภรรยามีลูก ให้หวีคนอื่น ยักษ์ ธรรมจักร ม่าน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เงินกู้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง โทรศัพท์มือถือหาย ภาชนะ ตีฆ้อง โคเข้าบ้าน แหวน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เชิงตะกอน ตัวเองเป็นกรรมกร ดมกลิ่นดอกไม้ หีบสมบัติ ปอกเปลือกไข่ ดอกมะลิ จุฬามณี รถจักรยาน ไข่ ตัดหัว แสง เกลียดคนอื่น นอนเล่นกลางหาดทราย คนมีเขา มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ทุ่งนา มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ลูกๆ หลั่งนํ้าตา โทษ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เกาทัณฑ์ สู้กับเหยี่ยว ระดู โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ข่าวดีจากลูก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ลมหายใจมีกลิ่นหอม ได้ยินเสียงกระดิ่ง ดับเทียนชัย ได้ยินสุนัขเห่า ขัง ผดุงครรภ์ เพื่อนตาย เห็นคนเดินละเมอ ชกมวย น้ำพุสวยงาม ขิม ทำร้าย พระเจ้าแผ่นดิน ไฟ ภรรยามีครรภ์ กระปุก เล่นน้ำสงกรานต์ จรเข้กัด คู คลอง แลบลิ้น อาเจียนเป็นหนอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM