ทำนายฝัน 'ของหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ของหาย ฝันว่าของหาย ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเดือดร้อน ต้อง ระมัดระวัง ไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะอาจจะเสียหายได้ แต่มีบางตำราก็ว่า มีโชคมีลาภ จะได้รับสิ่งของกำนัล อาจรวมทำนายได้ว่ามีโชคลาภ แต่ อาจเป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ของหาย'

ฝันว่าของหาย ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเดือดร้อน ต้อง ระมัดระวัง ไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะอาจจะเสียหายได้ แต่มีบางตำราก็ว่า มีโชคมีลาภ จะได้รับสิ่งของกำนัล อาจรวมทำนายได้ว่ามีโชคลาภ แต่ อาจเป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกอินทรี หญิงโสเภณี ฆ่าผีเสื้อ กระต๊อบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งม โค่นต้นไม้แก่ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขี่เสือ ดนตรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสือกัดตัวเอง ปล่อยเต่า กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ข่วน เพื่อนที่ตายไปแล้ว สงฆ์ ฮัจญ์ ถูกตีหู ชะนี หินก้อนใหญ่ ชี นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ชายชรา เรือกำลังจม โฆษก ขนคิ้ว ไฟไหม้ผม นุ่งชุดแดง โดนแทง เผาไม้กระดาน มังกร ดื่มนม ฝี แม่นํ้า ผู้หญิงหัวล้าน ตำรวจ ผิงไฟ พรม กอดผู้ชาย กกไข่ กระจก ก้ามปู ขนมปัง เงินกู้ องค์กฐิน วิมาน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย จมน้ำ มงกุฎ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุกรตายเอง พิมพ์ เซรุ่ม ถ่ายขี้ ให้ความกรุณา ทำให้คนอื่นตื่น กินอุจจาระ ขนตา ฉลาด เครื่องปั้นดินเผา วิวาท ประกาศการแต่งงานของตนเอง เมฆสีขาว งูใหญ่ สนามกีฬา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ฟันดาบ เจ็บป่วย เป็นคนปรุงอาหาร ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กินรีหรือกินนร เครื่องร่อน ถวายกุฏิ นกเขา ปราสาท ครู ดัดผม ประเทียบ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ขี่โคเข้าเมือง เครื่องบินบังคับ ศิลปิน ไฮโล เปลี่ยนเสื้อผ้า บ้านคนอื่น ตกช้าง เห็นรองเท้าเก่า ขอบฟ้า คำนับ เห็นถนนที่ขรุขระ บั้งไฟ คนแฝดตัวติดกัน ขวัญ ตีแมลงวันตาย เด็กนอนบนเตียง กินเนื้อมะพร้าว ไข่ไก่ สวมเสื้อสีขาว ไมโครโฟน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น