ทำนายฝัน 'ของเล่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ของเล่น ฝันเห็นของเล่น คุณจะมีครอบครัวที่มีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ของเล่น'

ฝันเห็นของเล่น คุณจะมีครอบครัวที่มีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปั่นด้าย คนอื่นทำพลาด ดาวตกที่หลังคาบ้าน นุ่งผ้าสีแดง ถั่ว ความมืด ถูกมัดด้วยเชือก กินสายบัว แร้ง จอก ขี่วัว แล้ว ตกวัว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กอดผู้ชาย จมูกขาด กินก้อนดิน น้ำมันก๊าด เหยียบขี้ เงา กินดิน นอนบนเตียง นกอินทรี ตัวเองเป็นนักโทษ ยุง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ จับปลา ปลาทอง เป็นใบ้ มาลัยดอกไม้ ยิงกา รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปลิงดูดเลือด เดินทางกลางทะเลทราย มีโชคลาภ ทำขวัญ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน โรงแรม เฮลิคอปเตอร์ สามีตาย กินเลี้ยง ลำคานเสียงฉาบ ก้น ถุงใส่เงิน ม้านั่ง ได้รับรางวัล คนกำลังเปลื้องผ้า สัตว์เลี้ยง เพื่อนที่จากไปไกล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตกหลังม้า ทำนาย ญาตินํ้าตาตก ท้องฟ้าสดใส จับสุกร ยุ้งข้าว ตามทวงหนี้ ดูหนัง ชักว่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สุนัข กังหัน คนตกน้ำกำลังจะจม ปอ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ลาภ ทำให้คนอื่นตกใจ สูบบุหรี่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ แก้ผ้า ตาย ไอ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ภรรยาสวมเสื้อแพร ถือดอกบัวในมือ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ฌาปนกิจ ไถนา โคลน ลากรถบรรทุก อาบน้ำ มีดหาย เดินอยู่ในสุสาน ทุ่งนา ศีล หญิงแต่งชุดสีดำ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ หางไก่ กระต่ายหลายตัววิ่ง กอไผ่ เครื่องแบบตำรวจ ครกสาก รีดนมโค ฆ่าควาย ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เด็กนอนบนเตียง กระแต ถีบจักรเย็บผ้า โจรปล้นบ้าน หมาหอน ของเน่าเสีย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น