ทำนายฝัน 'ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ จะมีผู้มาหลอกลวงให้หลงผิดในการงาน งานที่ต้องใช้การเจรจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ จึงจะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์'

จะมีผู้มาหลอกลวงให้หลงผิดในการงาน งานที่ต้องใช้การเจรจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ จึงจะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาตาย เครื่องจักรทำงานได้ดี กระดุมหาย ฉีกกระดาษ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว อีเมล ( Email ) เซิ้ง ประกาศข่าวการเกิด ทาขมิ้น กวนอิม นักบิน สุกร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฆาตกรรม ตกเหว เพศสัมพันธ์ นกกางเขน รังไก่ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ของเล่น โยคี หมาเลียขา ขุด สละราชสมบัติ ถูกฆ่า ผลไม้ ยากจน ก้ามปู กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ล่าสัตว์ ตกเลือด กังวล ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถอนผมหงอก ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ย้ายบ้าน กินอาหารเจ เป็นประจำเดือน บ้านคนอื่น ไหล่เจ็บ เปิดร้านค้าขายสินค้า มัจฉา เดินเล่นในสวนสวย ตู้ไปรษณีย์ บิณฑบาต ฮูก (นกฮูก) ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ยิงนก ทดน้ำ นอนบนกองฟาง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ตุ้มหูหาย ไข่ จีวร ตัวเองร่ำรวย ก้อนหิน ถูกทรมาน คนรับใช้ บัวหลวง ดาวอับแสง แก้ผ้า อยู่ในอาการผิดหวัง น้ำพุ กินอาหาร มหาสมุทร จับสายสิญจน์ ข่าวลือ อินทรี จิ้งจก ทหาร จรวดไฟ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ซื้อของโบราณ เห็นประตูเมือง น้ำพุสวยงาม กำไล ตะกร้าหวาย นั่งนับลูกประคำ ถูกโจรชิงทรัพย์ นั่งเรือ ไอ ฮัจญ์ ลูกจันทร์ น้ำมันก๊าด จลาจล หญิงแต่งชุดสีแดง คราด กระต่ายหลายตัววิ่ง เกิดความรู้สึกผิด ขัง งา จับกัง อุปกรณ์ทำครัว ขนมชั้นหลากสี ผ้าขาว ภิกษุ เล่นการพนัน สร้อยคอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM