ทำนายฝัน 'ของโบราณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ของโบราณ ฝันเห็นของโบราณ คุณจะมีชีวิตยืนยาว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ของโบราณ'

ฝันเห็นของโบราณ คุณจะมีชีวิตยืนยาว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นปีศาจกินคน เรือโยง เล่น pubg ช่างแกะสลัก หญิงแปลกหน้า ฆ่าผีเสื้อ ฆ่าโค กินข้าวบนใบบัว โฉนดที่ดิน คนมีดวงตาสีดำ กวาง ช่วย ทาก เสือกัดตัวเอง กัดลิ้น สติ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง คนขาพิการ มะลิ ทราย เล่นการพนัน อู่เรือ ภาษา ความผิด แฝด เล่าเรื่องตลก เดินทาง สะพายย่าม ลำธาร ตัวเองถูกธรณีสูบ อาบน้ำในทะเล กีตาร์ คนกำลังถ่ายรูป ดื่มสุรา สุนัข แจกัน สู้กับเหยี่ยว ร่างกายตัวเอง ทิวเขา สาหร่าย กระโปรง สังกะสี ธงบนเรือ งา โดด ไถนา คิ้วตัวเองดกดำ ถวาย คนตายในบ้าน ตู้นิรภัย รวงข้าว ลังไม้ กัลยาณิวัฒนา พระพุทธเจ้า ผ้าห่มหนาๆ ภาพ ตีงู อวัยวะเพศ แบกหีบ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ยิ้ม กระบอก ส้มตำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เม่น ไส้เดือน ลิฟต์ เก็บมุ้ง ทำขวดแตก นกอยู่ในรัง สัปทน สิริภาจุกาภรณ์ ตะไคร้ ยกโทษให้ใครบางคน น้ำท่วม ตู้เซฟ ลมพายุ ขี่วัว กำแพงเมืองจีน ถูกปล้น ฟ้าแลบ ช้อนเงิน ดักนก มองดูเหว เป็นโจทก์ในศาล ตู้เหล็กใส่เอกสาร กฐิน พายเรือตามลำพัง ไม้เท้า แท่น เหาะเหิน เลี้ยงกระต่าย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ก้ามกุ้ง จิ้งเหลน กรรมกร น้ำแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM