ทำนายฝัน 'ขอทาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอทาน ฝันว่ามีขอทานมาขอสตางค์ หรือมีวณิพกมาขอความช่วยเหลือ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือว่าหากเจ็บป่วยก็จะหายได้ หรือ อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มียศ และได้รับเกียรติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขอทาน'

ฝันว่ามีขอทานมาขอสตางค์ หรือมีวณิพกมาขอความช่วยเหลือ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือว่าหากเจ็บป่วยก็จะหายได้ หรือ อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มียศ และได้รับเกียรติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุมารทอง สุกร ซื้อกระดุม บิลเลียด ทำร้าย พี่น้องทุบตีกัน ดื่มกาแฟ ฝูงคนจำนวนมาก มงกุฎ บัว เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผ้าไตรจีวร ไฟนรก วิชา ว่าว พร้า ไหว้พระ ฟองสบู่ แมลง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม อทิตยาทรกิติคุณ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) น้ำมัน ไมโครโฟน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล้วยแฝด นกอินทรี ยารักษาโรค ทาสี ไลน์ ( LINE ) ยากจน โฆษณา เรียก เข้าไปในโรงพยาบาล บั้งไฟ ธนบัตร ซักผ้าขี้ริ้ว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถือดอกบัวในมือ คัมภีร์ อยากมีเงิน บ่อน้ำ แตงโม ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ สังข์ เสื้อขนสัตว์ ผนังบ้าน จำเลย บันได ศัตรู ม่านกั้นกำบังสายตา คนแต่งชุดสีดำล้วน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ย่าง ครีบปลา นาฬิกา แขนขาด พริกไทย ท้องเดิน ไฮไฟว์ ( hi5 ) ร่วมงานทอดกฐิน อ้อย กอด แบกผลไม้ สุริยคราส ไม้ขีดไฟ กระท่อมริมทะเล ผู้หญิงตบผู้ชาย ปีศาจที่มีเขาและหาง มองนํ้าตกตามลำพัง จับหนอน ปอด กังหัน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขอโทษ พระปรางค์ ลอยคอ กระแต โอเอซิส จุดเทียนชัย ตกปลากับญาติ กรง ศพ ชนไก่ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ปลูกต้นไม้ เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกเรียกตัวมาประชุม ฉมวก งูเลื้อย สัปเหร่อ แป้งผัดหน้า บรรจุของลงหีบ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น จดหมาย ล่าสัตว์ วงเวียน กระเทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM