ทำนายฝัน 'ขอนไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอนไม้ ฝันว่าเห็นขอนไม้และได้จับ หรือเห็นขอนไม้ลอยน้ำมา ทำนาย ว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขอนไม้'

ฝันว่าเห็นขอนไม้และได้จับ หรือเห็นขอนไม้ลอยน้ำมา ทำนาย ว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยรางวัล ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เฉาก๊วย มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เก็บของมีค่าได้ ร่มหัก นกกาเหว่า ถูกทรมาน ติดเกาะ หมาเลียขา เม่น ปลูกบ้าน เสาเรือน คบบัณฑิต ตอไม้ กินเนื้อมะพร้าว ทำให้คนอื่นตื่น ปฏิเสธการดื่มเหล้า นิล คนร้องไห้ เที่ยวชมงานรื่นเริง น้ำท่วม อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ช่างตัดผม ปล้น สาก ผ้าม่าน นักเรียน กระถางสามขา พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกเรียกตัวมาประชุม หญิงแต่งชุดสีดำ เงาตัวเองในกระจก กระโปรง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เจดีย์ แผนผัง อุ้มลูกสุนัข ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ขึ้นศาล ฐานทัพทหาร บ้านตัวเองสวยงาม สัปทน สัตว์เลี้ยงตาย ได้ใบสั่งจากตำรวจ ไหว้พระ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร จำปีหรือจำปา ฤกษ์ไม่ดี อยู่ในอาการผิดหวัง ตักบาตร กกกอด ดื่มน้ำฝน เครื่องดนตรี ทรัพย์สมบัติ ทอดทิ้งคนรัก ได้ยินเสียงระฆัง เห็นคนอื่นถูกประณาม ตัวเงินตัวทอง เข้าเฟสบุคไม่ได้ แชมพู ฝา เพศสัมพันธ์ กระดานดำมีข้อความ ฝาแฝด ผู้หญิงพายเรือ กุหลาบ บ่อน้ำใหญ่ เอามีดฟันเท้าตัวเอง หัวเราะ ราหู กินเป็ด คนในบ้านทุบตีกัน ฟัน ละทิ้งบ้าน ตีแมลงวันตาย ตาย สุกรกลายเป็นคน กะเหรี่ยง บริโภคเนื่อสุกร กล้องยาสูบ น้ำพริก เลื่อยไม้กระดาน ของเน่าเสีย สระผม กระดานดำว่างเปล่า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตะไบเหล็ก แช่ง เหาะดั้นเมฆ กาน้ำร้อน เป็ด ถูกตบ เจ็บป่วย อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กระโดด ส้มตำ หีบเปิดอยู่ เป็นใบ้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM