ทำนายฝัน 'ขอบคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอบคุณ ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขอบคุณ'

ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉุด โทรศัพท์ ทำน้ำหก ยิงปืน ปล้น ตีฆ้อง ถูกตัดมือ โทษ ปวดท้อง เจดีย์ กระป๋องนม ขอบฟ้า ไฟนรก งา ตีผึ้ง ตาชั่ง กระปุก เดินลุยกองไฟ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ คนหามวอผ่านหน้า เห็นคนเปิดประตู ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฉาบแตก แคร่ ผ้าห่ม ทำนาเกี่ยวข้าว ขี่คอคน เรือแล่น เครื่องบินบังคับ ขี่หมู ต่อ สารภาพต่อหน้าเพื่อน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ไปยังเมืองนรก ครุฑ ขี่กระบือ กล้องถ่ายรูป เลี้ยง บัญชี ย้อมผม กระท่อม ช้องผม จรวด จิ้งจก สุกร ตกต้นไม้ ใช้ยาเสพติด ฝันว่าส่งพัสดุ ตัวเองเป็นโจร ผ้าขาว ฤดูหนาว ตกเขา ตกใจเพราะเห็นผี ซ่อน มองนํ้าตกกับคนรัก ไหว้พระ ตลาด เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ พัด ถูกฉุด โคมไฟหรือโคมตะเกียง ญาติทำความผิด ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว หวีเสนียด ปล่อยออกจากคุก ดราฟต์ กินอาหารเจ สายสะพาย ทองคำก้อน ช่างแกะสลัก เพชรพลอย คนกำลังจะตาย ทอง ขี้ คนมีเขา พระโพธิสัตว์ ผนัง ร้านค้า ประเทียบ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ แฉลบ ตกใจจนสะดุ้ง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ตุ้มหูหาย คนในบ้านทุบตีกัน งาช้าง นกกำลังจิกกัน พูดกับกลุ่มชน จุดไฟ ชักว่าว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ไถ่ถอน ธงสามเหลี่ยม มรดก นกนางแอ่น กกลูก นาก ทางม้าลาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM