ทำนายฝัน 'ขอบคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอบคุณ ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขอบคุณ'

ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หยก ตุ๊กตา แบกหาม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถูกสวมกุญแจมือ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ฝักดาบ เผาศพ ไพ่ กระสือ ถูกเสือกัด ย่าง นกร้อง จุดดอกไม้ไฟ ล้างเท้า ตัดต้นไม้ นกยูง เมฆสีดำ อาบน้ำในมหาสมุทร ทาขมิ้น จับลูกเสือ สร้อยข้อมีชำรุด ขอบฟ้า พี่น้องทุบตีกัน ทองคำก้อน ดวงอาทิตย์ขึ้น พลับพลา กลางคืน ท่าเทียบเรือ มีความปรารถนา ถอยหลัง องค์กฐิน นั่งเล่น คงกระพันชาตรี ศัตรู ทำนาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตีผึ้ง ปลวกขึ้นบ้าน ฮ่อยจ๊อ ทารก ธารน้ำ เลื่อย ประกันตัว โฆษณา เดินเร็วๆ หว่านข้าวในนา ยิงปืน ภรรยาเอาน้ำมาให้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ปีศาจ อากาศทึบมืดมัว ได้เป็นเจ้าสาว ฆ่าไก่ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ปราศจากอํานาจ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง โกหก ขโมย ตั๊กแตน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ถูกเปลื้องผ้า เทียนชัย ลูกเห็บตก ธง แคร่หาม ศาลเจ้า งูกินสัตว์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ดื่มน้ำมะพร้าว เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดทิ้งครอบครัว ตู้ ขมิ้น ได้กลิ่นของบูดเน่า ขี่สัตว์ นอนกับสาวสวย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กระต่ายหลายตัววิ่ง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตะไกร ลูกกระพรวน ผจญภัย ฆ่าควาย สายสนตะพาย สายนาฬิกาข้อมือขาด ทำลายโซ่ตรวน ฟูก ปัสสาวะ กระท่อมร้าง เห็นที่นารกร้าง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น พัชรกิติยาภา เล่นน้ำสงกรานต์ ซ่อนหา บังสูรย์ ถูกโกง พระวิหาร ฟ้าผ่า อิฐ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM