ทำนายฝัน 'ขอบคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอบคุณ ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขอบคุณ'

ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ น้ำพุที่พุ่งสูง น้ำพริก ทำแว่นตาแตก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ยอดโดม เสือกัดตัวเอง ข้อเท้าเจ็บ เห็นกระดุม ขวดเหล้า ทอดทิ้งคนรัก หมอก เม่น ขาหัก บุญ ระเบิด ธนูหลายดอก เพื่อนตาย ร่มหัก ขันตักน้ำ ภรรยาหนี ซาวข้าว เขียด สวะ ล็อกประตู ขวด แมลงภู่ เลี่ยมฟันทอง ตัดผม รังนก ถูกคนเตะ สถานี ตุ้มหูหาย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ตกบ่ออุจจาระ เถ้าแก่ ของเน่าเสีย เดินบนฟ้า ตัวเองเป็นกรรมกร นั่งบนเสื่อ แทงตัวเอง นาก เฒ่าหัวงู ทารกดูดนมคุณ มีฤทธิ์ วิมาน ถั่วงอก ใบมีดโกน ฝาหม้อ กำแพง สายสร้อย ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เจ็บปวด ย้ายบ้าน ไม้กวาด ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กระซิบ ท่อน้ำ สาก ฝังทั้งเป็น กัลยาณิวัฒนา ปลาเงินปลาทอง เนกไท ตะกร้อ รอยเท้าของตัวเอง ศิลา ฝุ่นฟุ้งกระจาย กินเฉาก๊วย ประตูบ้าน ต้นกัลปพฤกษ์ แม่ชี ว่ายน้ำ จานชาม ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตะกร้าหวาย จุดไฟ งานพิธีต่างๆ ทำให้คนอื่นตื่น ตาข่าย เล่าเรื่องตลก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย พายเรือตามลำพัง เผาศพ ประเจียด เกลียดคนอื่น กระจาด ทาส ดูละคร หูแหว่ง ฟืน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ปีศาจ หงอนไก่ ผู้หญิงชักมีด ที่ฝังศพ เณรหางนาค ซุง เห็นปีศาจกินคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM