ทำนายฝัน 'ขอบคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขอบคุณ ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขอบคุณ'

ฝันว่าได้รับการขอบคุณ คุณจะถูกกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุ้มลูกหมา ปลูกบ้าน ร่มหัก ถอดรองเท้า ศีล อาคันตุกะ ขลุ่ย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม รีดนมโค เสื้อผ้า จับเงิน ผ้าพันแผล อาวุธ ทำลายโซ่ตรวน เม่น หุ่นโชว์เสื้อ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เดินขึ้นที่สูง กลองโบราณ ใช้ยาเสพติด ทะเลาะกับภรรยา โจร ม้าสีดำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เช็ค ( Cheque ) ประกาศข่าวการเกิด ยิ้ม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กระบอก เพชรพลอย ซองจดหมายสีแดง ปล่อยนกกระเรียน โต๊ะทำงาน ก้น เดินทางไปทิศตะวันออก ปล่องไฟ ตาหลายคู่ เทศน์ ฟุตบอล หน้าอก น้ำลาย เสื่อไม้ไผ่ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ขวาน โบสีดำ ไถนา ได้รับเงินบริจาค กระเป๋าเดินทาง กินเป็ด เดินตากแดด กรวยกรอกน้ำ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม นกบิน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เจ็บปวดตามร่างกาย ถูกข่มขืน ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ชนไก่ สวมเสื้อขาด ถูกตัดแขน บาทหลวง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ถลกหนังสัตว์ นักเรียน เห็นตากระจกสีขาว ลุยโคลน ทำกาแฟหก สวมเสื้อสีเหลือง ยา นอนในมุ้ง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ นรก รอยเท้าของตัวเอง ฤาษี ช่างไม้ น้ำมันก๊าด ชอล์ก จับสุกร เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ใบไม้ ดาว ตัวเองบ้า เลือดออกทางทวาร เงินกู้ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นํ้าวน ผิงไฟ เดินทางก่อนกำหนด ตีฆ้อง หมีกัด แจวเรือ ทวด เครื่องจักรไม่ทำงาน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ถูกวิ่งราวทรัพย์ เด็กกำลังดูดนม ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปีนข้ามกำแพง เสื้อใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM