ทำนายฝัน 'ขัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขัน ฝันว่าได้ใช้ขันตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ สิ่งที่ทำจะ สำเร็จสมปรารถนา มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขัน'

ฝันว่าได้ใช้ขันตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ สิ่งที่ทำจะ สำเร็จสมปรารถนา มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชัยชนะ ปอกเปลือกไข่ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จอกใส่เหล้า เดินทางก่อนกำหนด นอนในเรือ จอก ทาสี ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ โกนหนวด พ่อตาย ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฟันโยก กลด วิ่งหนีผู้ร้าย ตัวเองถูกฉีดยา ความรังเกียจ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คนแปลกหน้า ผนังบ้าน นกกระจิบ กระจาบ หัวหมู กรวดทราย ดาวตกที่หลังคาบ้าน หมากรุก แคร่หาม ศาลา ถ้ำ ฟันล่างหัก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปลูกบ้าน ตู้นิรภัย ฟ้าแลบ ฝาเรือน ได้รับเงินบริจาค บ้านคนอื่น ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตู้กับข้าว ภิกษุ ป่วย เก็บเงินได้ สลัก มโหรี ไพ่ มดกัด การทำผิดพลาด กวางดำ อนุสาวรีย์ อยากตาย หัวล้าน เห็นกองไม้กระดาน กุมารทอง เหาะ ขนลุก ชกต่อย มุดใต้ถุน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน น้อยหน่า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี กรวยใบตองใส่ดอกไม้ คนแฝดตัวติดกัน ภรรยามีลูก ตัวเองเป็นกรรมกร ลับมีด เอสเอ็มเอส ( SMS ) แตกร้าว ความผิด ต้นไม้เขียวชอุ่ม พังพอน บาดแผล จมน้ำ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เจ้าที่ ติดเกาะ ถูกตัดศีรษะ ปลูกพริก รั้ว ลูกกระพรวน ถูกปีศาจไล่ กระดาษข่อย ฆ่าผึ้ง ทะเลทราย สงคราม สาหร่าย จับกัง ราชสีห์ บัญชี ฟ้อนรำ ค้าขายต่างเมือง กิ้งกือ กินเนื้อมนุษย์ ขวดแก้ว กล่าวหา ฆ่าใครบางคน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ขี่ช้าง เสวียน รังดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น