ทำนายฝัน 'ขัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขัน ฝันว่าได้ใช้ขันตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ สิ่งที่ทำจะ สำเร็จสมปรารถนา มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขัน'

ฝันว่าได้ใช้ขันตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ สิ่งที่ทำจะ สำเร็จสมปรารถนา มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาบน้ำในทะเล ญาณ แก้บน ชายชรา คนตายมาหา ภรรยาตาย หญิงแต่งชุดสีแดง สะอึก มวยผม ตกปลากับญาติ สุกรตายเอง รดน้ำต้นไม้ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด พี่น้อง กระต่ายหลายตัววิ่ง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ทอดแห ผัดหน้า ปล่องไฟ กวนอิม ดอกบานไม่รู้โรย ลากเกวียน เห็นคนอื่นถูกประณาม ทอดทิ้งภริยา ย่าง อาหารบูดเน่า ขุด ตะไคร้ สามง่ามสำหรับแทงปลา เครื่องบิน ผ้าเช็ดหน้า เฆี่ยน เลี้ยง ประตูกำลังถูกไฟไหม เดินบนฟ้า ฝาด ถูกหวายรัด ปล่อยปลาดุก มนต์ พายเรือ ตัวเองแก่ นอนกรน ดื่มน้ำจากแก้ว ปากเปื่อย เพลิง สถานีขนส่ง หาบขี้กลับบ้าน ถูกพายุพัดพาไปไกล อ่าง นองเลือด จับขโมย กล่าวคำอำลาญาติ ของที่ระลึก ปีศาจที่มีเขาและหาง ตกจากที่สูง หยก ฮอกกี้ สายสะพาย มีหางงอก จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถุงใส่เงิน เดินเร็วๆ ตกหลังม้า ขบวนแห่ ซุกซ่อนของมีค่า ฝนตกหนัก แลบลิ้น ดึงเชือก ช้อนเงิน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กำแพงเมือง นกยูงรำแพน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ภูเขา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ มือตัวเอง รัศมี เจ็บปวดตามร่างกาย กระดิ่ง เหยี่ยว ตั้งครรภ์ ฐานทัพทหาร สร้าง แมวสีสวาท กล้วย เมายา นั่งบนลังไม้ สวมเสื้อสีดำ ได้ตีกลอง กินกล้วย เครื่องจักรไม่ทำงาน ศิลปิน ศาลเจ้า พร้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบกหีบ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปีศาจ ผิงไฟ เงาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM