ทำนายฝัน 'ขันตักน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขันตักน้ำ คุณจะหมดความทุกข์โศก ได้รับความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขันตักน้ำ'

คุณจะหมดความทุกข์โศก ได้รับความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตื่นขึ้นมาเอง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กินโทสต์ รับประทานเครื่องเทศ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ห่มผ้า ผ้าฝ้าย กางร่ม องค์กฐิน หมาตาย ต้นกก ฉลาม หัวไก่ ตำหนัก ข่าวร้าย จักรเย็บผ้า พญาอินทรี สุนัข นอนกลางวัน เดินทางไปวัด คนกำลังถ่ายรูป งูเขียว ฉุด ตกช้าง งานมงคล หูแหว่ง ขับรถยนต์ คนตกน้ำกำลังจะจม โคมไฟหรือโคมตะเกียง เหงื่อ ถูกมัดด้วยเชือก ปอกเปลือกไข่ พัด ถุงใส่เงิน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ม้าสีขาว งมปู กินลิ้น เคี้ยวดิน เดินละเมอ นาฬิกา เพื่อนที่จากไปไกล กังหัน เกาทัณฑ์ ลูกเห็บตก ปฏิเสธการดื่มเหล้า เพชรรัตนราชสุดา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ต่อ พระราชวัง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กลืนดวงอาทิตย์ อาบน้ำในอ่าง มีดหาย ตบแต่ง พายเรือกับคนอื่น จมูก อุ้มลูกสุนัข หน้า กินหอยนางรม ปีก บวงสรวง หญิงแต่งชุดสีเขียว เปลหามคนเจ็บ เงาตัวเองในกระจก รังดุม เดินเล่นบนหาดทราย กระเทย ทหาร เดินตากแดด ตำรา ร่องน้ำ ผ้าแพร ประกันตัว ถุงมือ ถูกวิ่งราวทรัพย์ คนรักนอกใจ กินน้ำผึ้ง จรวด กระต๊อบ อาเจียนเป็นหนอง ตะขาบ ด้วง ฝาด คดข้าวเย็นกิน โพธิ์ หุ่นโชว์เสื้อ ละลาย คนแก่ โครงกระดูก ฟันบนตนเองหัก หมู เงาะป่า เห็นตัวเองในกระจก ประกาศการแต่งงานของตนเอง เต้นรำ เครา หอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM