ทำนายฝัน 'ขา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขา ฝันว่าถูกตัดขาหรือแขน ต้องสูญเสียขาไป 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน หรืออาจมีการสูญเสียญาติพี่น้องไป อย่างไม่มีวันกลับ หรือเกิดการพลัดพรากจากกันไปอยู่แดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขา'

ฝันว่าถูกตัดขาหรือแขน ต้องสูญเสียขาไป 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน หรืออาจมีการสูญเสียญาติพี่น้องไป อย่างไม่มีวันกลับ หรือเกิดการพลัดพรากจากกันไปอยู่แดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบไม้ งานแต่งงาน ธงบนบ้าน ขนมจีน ผ้าสีดำ หมาเลียขา เจอเงิน นอนบนกองฟาง วิชา กินถั่วต้ม หมากรุก ขวดเหล้า นกคุ่ม ครัว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ลุยไฟ ฮองเฮา (ราชินี) นั่งบนอาสนะสงฆ์ ทอดทิ้งครอบครัว ถ่านไฟ ซื้อปลาหมึก ทหารยิงปืนใหญ่ ดับเทียน ขนนกสีขาว เป็นแม่ยาย เรือนแพ กระท่อมในป่า บิน (สูงขึ้น) หน้าต่าง กัดลิ้น เหรียญ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ผู้หญิงพายเรือ ยกของ ต่อสู้กับคนร้าย ดอกซ่อนกลิ่น ลม บวงสรวง สร้อย คางคก กษัตริย์ ดัดผม การทำผิดพลาด กองไฟ บิน (ตกลง) พระบรมรูป ตัวเองถูกประหาร ดวงตรา เซิ้ง หิ้วกระเป๋า ขโมยเงิน กลืนเมฆ ฤกษ์ไม่ดี กกกอด เดินอยู่ในสุสาน กินองุ่น ก้น เกณฑ์ทหาร หาบขี้กลับบ้าน แพรพรรณ นกกระเรียน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตาข่าย ปัสสาวะ ทุ่งนา ถนน เกิดสงคราม พระเจ้าแผ่นดิน งาช้าง ฝนตกหนัก นอน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กำไลข้อเท้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ลำน้ำ แจกันคู่ ลูกปัด กินหมูกะทะ ถูกลูกปลุกให้ตื่น แฝด กระสุนปืน เปื้อน ถุงน้ำร้อน ดื่มน้ำจากแก้ว เปิดเผยความลับกับเพื่อน ประกันตัว ตัวเองถูกธรณีสูบ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทะเลาะกับคนรัก เปิดผนึกซองจดหมาย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ จำปีหรือจำปา เห็นรองเท้าเก่า ซื้อไม้กระดาน นัยน์ตา เทียนไข ไต่เขา สถานีขนส่ง ทำนาย จมูกแหว่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM