ทำนายฝัน 'ขา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขา ฝันว่าถูกตัดขาหรือแขน ต้องสูญเสียขาไป 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน หรืออาจมีการสูญเสียญาติพี่น้องไป อย่างไม่มีวันกลับ หรือเกิดการพลัดพรากจากกันไปอยู่แดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขา'

ฝันว่าถูกตัดขาหรือแขน ต้องสูญเสียขาไป 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน หรืออาจมีการสูญเสียญาติพี่น้องไป อย่างไม่มีวันกลับ หรือเกิดการพลัดพรากจากกันไปอยู่แดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่วยคน หน้า กินอาหาร ร่มหัก ทหาร ผ้าห่ม แคร่ พระพุทธรูป ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เช็คเด้ง เบาะ ทับทิม กินสายบัว กล้องถ่ายรูป ไพ่ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เงินกู้ หนังสือ จมน้ำ เก็บองุ่นรับประทาน ขบวนแห่ เลิกกับแฟน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ตกทะเล บวช นอนบนที่นอน ฝาแฝด เห็นไม้กระดาน ลม เท้าเจ็บ พิมพ์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ไข่ไก่ เล่นน้ำสงกรานต์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ สามีนํ้าตาตก ให้มีดแก่คนอื่น บังสูรย์ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กุลี เห็นถนนที่ขรุขระ ป่าไผ่ ตัวเองมีปีก กินผลมะม่วงเปรี้ยว เทศน์ นกร้อง ยิ้ม เกลียดคนต่างชาติ มีคนเกลียด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กำนัน ขี้ นม เป็นใบ้ ดื่มน้ำหวาน ขลุ่ย อมตะ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เลือกตั้ง ขวาน บนบาน ถูกโจรชิงทรัพย์ พูดคุยกับเจ้านาย กังหัน ลูกเห็บ วิชา ฌาน บาทหลวง ชายชรา ปอ ดับตะเกียง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น หญิงแต่งชุดสีเขียว ตลับแป้งทาหน้า ขโมยขึ้นบ้าน ฝนหยุดตก รัฐประหาร เครื่องดนตรี เดินไปบนเนินเขา ประทัด ขึ้นบันได ขึ้นเขา จน สวมเสื้อสีเหลือง แจกันคู่ มองนํ้าตกกับคนรัก เห็นประตูปิด ข้าว ปัสสาวะรดกำาแพง ทำนาย นั่งอยู่ในกองขี้ กินเป็ด ตะปู ขบวนแห่ศพ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า วิทยา เข็มเย็บผ้า จิ้งหรีด หมีทำร้าย ลากเกวียน สระผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM