ทำนายฝัน 'ขาด้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขาด้วน คุณจะได้รับชื่อเสียง คำชมเชย ไปที่แห่งใดมีคนต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ภาพฝันนี้ใครฝันก็ยอมตกใจกับภาพฝันเป็นธรรมดา ช่วงนี้จึงควรใส่บาตรทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา แล้วจึงไปเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขาด้วน'

คุณจะได้รับชื่อเสียง คำชมเชย ไปที่แห่งใดมีคนต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ภาพฝันนี้ใครฝันก็ยอมตกใจกับภาพฝันเป็นธรรมดา ช่วงนี้จึงควรใส่บาตรทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา แล้วจึงไปเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กิ้งก่า ไม้กวาด กล้วย กระเป๋าเงิน ถอดรองเท้า หมากัด บิลเลียด สารภาพต่อหน้าเพื่อน กัดลิ้น ธำมรงค์ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ชลธาร นอนบนพื้นน้ำ กา พระเจ้า ความรักระหว่างคน 3 คน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เกิดสงคราม ผู้หญิงตั้งครรภ์ สตางค์ ถ้ำมืด วิ่งออกกำลังกาย ครุฑ ถือกรรไกร กินอุจจาระ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ เมฆลอยนิ่ง มุดใต้ถุน ฟักแฟง เข้าเฟสบุคไม่ได้ สุกร เสียสติ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กระทะ ภาชนะ ฟัก ของขวัญ วิมาน ตะเกียง เพื่อนอยู่ห่างไกล นอนกรน เดินทางไปวัด สายสร้อย เน็ตไอดอล เล่น pubg แสง ชายชู้ แมวตาย นกขมิ้น ตลับแป้งทาหน้า ยา ขมิ้น แก่นจันทร์ กัดคน ฝุ่น แม่มด ทะเลาะกับภรรยา ปลวก พระแก้วมรกต ปริญญาบัตร ช่อดอกไม้ ตีผึ้ง ทำนบ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กินหอยนางรม ไพ่ ดึงเชือก ฐานพระพุทธรูป อาบน้ำฝน โลงศพ เดินอยู่ในความมืด กรน ขับรถ เก็บมุ้ง ใส่บาตร กองกระดูก โฉนดที่ดิน จานแตก แกะ เปรต ระดู ใช้ผ้าคลุมหัว หีบสมบัติ รูปภาพของเครือญาติ สตรี ทำน้ำหก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เณรหน้าไฟ เพชรนิลจินดา ลูกไก่ อยู่ในถ้ำ ทำนาได้ผลผลิตดี ธนบัตร ช่างตัดผม ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปาก ตัวเลข ขายตู้ ขายโต๊ะ ชะนี เทศน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM