ทำนายฝัน 'ขายของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายของ ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายของ'

ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไลข้อมือ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กุมารทอง หวีไม้ ปล่อยออกจากคุก ฝูงกบ จำนวนมาก หูขาด กินเนื้อคนอื่น ผลไม้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นกเขา น้ำตา ถุงใส่เงิน ข่มขืนคนอื่น ทดน้ำ สินบน อยู่ในอาการเร่งรีบ ขัง สวะ หูเจ็บ ซื้อขาย โบสถ์สกปรกรกรุงรัง การทำผิดพลาด ตัดหัว ผึ้งต่อย เดินเร็วๆ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ดอกมะลิ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ปล้นสะดม เดินหลงไปในป่าละเมาะ ตั้งครรภ์ พืชผัก มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ชักว่าว ซาบซึ้งใจ งวงช้างรัดตัว มีคนขอโทษ กล้วยเน่า ถั่วงอก ล้างเท้าตัวเอง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง แกงการู ถวายข้าวพระ ทำกับข้าว ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เจ้าเมือง ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เป่าลูกโป่ง เดินเป็นวงกลม หญิงโสเภณี ตกใจ ชายชรา ศิลปิน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตู้เย็น งมหาของ เนกไท ฉุด ถาดอาหาร เมฆสีเลือด ถูกตีหู โกนหนวด เห็นประตูเมือง บาดเจ็บ ถูกลูกปลุกให้ตื่น แก้ผ้า จับกัง เจดีย์ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ขนคิ้ว ฆ่าเต่า สนามหญ้า ยา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เด็กอุ้มปลา เด็กผู้ชายสู้กัน ไก่ชน สวมมงกุฎ โต๊ะเขียนหนังสือ วิมาน คลื่นน้ำ นุ่งผ้าใหม่ นั่งใต้ต้นไทร วิชา ประตู แสงนีออน หมากฝรั่ง ถูกฉุด ลูกกระพรวน ลูกประคำ กระโดดจากที่สูง กำลังจะไปตาย ที่ฝังศพ ได้สวมแว่นตาดำ เก้าอี้ จักจั่น คนแต่งชุดสีดำล้วน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM