ทำนายฝัน 'ขายของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายของ ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายของ'

ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระธาตุ เทียนชัย เห็นตัวเองในกระจก บวชชี แผ่นดินไหว ฉากกั้น ลับมีด ตอไม้ ใต้ถุน ถูกจี้ กุฏิพระ คนแก่ หายใจอึดอัด เปลหามคนเจ็บ ราชสีห์ บานไม่รู้โรย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ค้างคาว ข่วน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ปราสาทเล็กๆ ข้อเท้าแพลง ฉาบแตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งมหอย สร้อยข้อมือ ถัง นางเงือก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ต่อ ฆ่างู เห็นที่นารกร้าง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ดวงอาทิตย์ดับ ฆ่าหมัด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เดือน ข่าวลือ กระดานดำมีข้อความ ตัวเองบ้า พระพุทธบาท รดน้ำ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไพ่ อาบน้ำ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ซุกซ่อนตัว นั่งนับลูกประคำ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น นกร้อง ข่าวดี เรือกำลังจม อุ้มลูกสุนัข นาฬิกาปลุก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ภูเขา นักบิน ดื่ม บรรจุของลงหีบ คบไฟ พูดกับกลุ่มชน กำไล เดินช้าๆ พระนาคปรก แมลงสาบ หน่อไม้ ฉ้อโกง บิน (ตกลง) โบดำผูกคอตนเอง ถูกตีหู พระจันทร์เดือนหงาย ขี่ควาย จับก้อนหิน ผักที่ยังคงปลูกในดิน อีเมล ( Email ) เข้าเฟสบุคไม่ได้ ฆ่าศัตรู เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ดึงเชือก กินก้างปลา เสื้อเปื้อนเลือด นักบุญ กินเป็ด จับหมู ธนาคาร ถวายพระด้วยดอกบัว ภาชนะ ถางหญ้า ตกเหว ระย้า ซอ กระซิบกับเพื่อน ได้เป็นเจ้าบ่าว สารภี ก้อนหิน ตัวเองเป็นกรรมกร งูเหลือม ถวายกุฏิ จุฬามณี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM