ทำนายฝัน 'ขายของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายของ ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขายของ'

ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่นางโค ขนมจีน นั่งอยู่ในกองขี้ ซักผ้าขี้ริ้ว นักบุญ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เจ้าเมือง ฆ่ากระต่าย ที่พึ่ง จับปลาตะเพียน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เฆี่ยน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น คนกำลังถ่ายรูป เปิดเผยความลับกับเพื่อน หลงป่า ถูกฆ่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ฝูงคนจำนวนมาก เครา เจดีย์ งมปู กระแสน้ำ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น จับเงิน สำลี สิงโต ขันตักน้ำ กงจักร พระสงฆ์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ภาพ ดาดฟ้า ละลาย ฮวงซุ้ย ปีนเขา ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน หน่อไม้ ครอบครัว กลด กุญแจหาย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ประดิษฐ์ ก้ามกุ้ง เกลียดคนต่างชาติ หญิงชู้ มีคนเกลียด ร่มหัก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ม่าน แมวดำ กิ้งก่า ฆ่าสุนัขบ้า ดอกไม้ ลอยกระทง กินเนื้อมนุษย์ ตกน้ำ กำแพง กัลยาณิวัฒนา ท้องเดิน หนาม นกเกาะหลังงู บรรจุของลงหีบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ตุ๊กแก จอมปลวก ถาดอาหาร หงส์ กางมุ้ง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กินถั่วต้ม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นกร้อง ทอดทิ้งลูกๆ แผ่นดินแยกออกจากกัน เรือน ได้เข้าร่วมในสงคราม นอนกับสาวสวย เรือโยง เดินทางก่อนกำหนด แตร ฤกษ์ดี จอกใส่เหล้า ปลาหมึกหลายตัว เข้าประตูไม่ได้ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก จันทร์เพ็ญ ขวดยา แจกัน แมวสีขาว มัคคุเทศก์ ตัวเองถูกประหาร จมูกแหว่ง เลื่อย นองเลือด กรรไกร ถูกทำโทษ ที่นอน ใบลาน กัดลิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น