ทำนายฝัน 'ขายของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายของ ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายของ'

ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขอโทษ รักกับนักบินหญิง กระดาษสีขาว งานฉลอง ดอกบานไม่รู้โรย ฤดูฝน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ผัดหน้า ช้อนเงิน เครื่องเรือน ความรัก ชามแตก ของลับ ตู้ ขี่สุกร บิน (ตกลง) แบกผลไม้ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ถูกผีหลอก บ้านคนอื่น ดื่มน้ำชา กัลยาณิวัฒนา ฟ้าผ่า บ่อน้ำพุแห้งขอด สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) หญิงเปลือยกาย พูดคุยกับโจร แหวนหาย จักรพรรดิ งอบ โค่นต้นไม้แก่ ตกเลือด ฉี่รดกำแพง เช็ค ( Cheque ) ทำให้คนอื่นตกใจ ได้สวมแว่นตาดำ หอยที่มีเนื้อเต็ม ระบำ นำเที่ยว ฟ้าที่สดใส เครื่องแบบทหาร เห็นกล้วย เหาะดั้นเมฆ ขาหัก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เม่น ความมืด ถวายของแด่พระสงฆ์ ปั่นด้าย โฉนดที่ดิน นำฟองน้ำมาล้างจาน ฝุ่น ช้างตกมัน หน้าต่างพัง บาดเจ็บ ถูกฝังทั้งเป็น โครงกระดูกสัตว์ ไปยังเมืองนรก ถั่วลิสง ตัวเองมีผมหงอก ปอกเปลือกผลไม้ ขายตู้ ขายโต๊ะ นํ้าพุที่พุ่งสูง นกขมิ้น ถูกคนเตะ ผ้าใบ หมอก บุญ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ป่วย นอนในมุ้ง เบ็ดตกปลา ผูกปมเชือก โยงเรือ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ปล่อยปลาดุก มงกุฎ เคารพ คำนับ ยิ้ม นุ่งผ้าสีชมพู เครื่องลายคราม ประตู แกะ คำนับ สุรา เครื่องปั้นดินเผา ศิลปิน กำแพงโบราณ กล้วยแฝด เด็ดพริกออกจากต้นพริก จับหมู ชายหนุ่ม คงกระพันชาตรี ห่าน เมา ตัวเองกลายเป็นนก มรกต ซองจดหมายสีขาว ไผ่ หวีไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM