ทำนายฝัน 'ขายไม้กระดาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายไม้กระดาน ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายไม้กระดาน'

ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมุด ฟักทอง โลกแตก อดอยาก เปรต โทษ ทะเลที่เงียบสงบ ดวงดาว กีฬา ถูกยิงด้วยธนู เถาวัลย์ แส้ นกกำลังจิกกัน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เป็นบ้า เกาหัว ศีล ขี่ม้า เมฆลอยนิ่ง ถัง ทูต ถั่วงอก อ่างล้างหน้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ความรักระหว่างคน 3 คน เหยี่ยว ภรรยาออกจากบ้าน แจกัน ภรรยา ฆ่าเสือ กินเป็ด จับกระต่าย ขึ้นศาล ตกบ่อมีหนอน ป่วยลงท้อง กระดุมหาย ยมทูต บ้านตัวเอง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ทะเลทราย หลงทาง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา โค่นต้นไม้แก่ กระซิบ เดินขึ้นที่สูง ทำนาย คนตายในบ้าน เจว็ด ต้นไม้แห้ง เล่นการพนัน มหรสพ ตลับแป้งทาหน้า นํ้าพุขนาดใหญ่ หาบอุจจาระกลับบ้าน กระโปรง แมลงภู่ ฝุ่น พลักก้อนหิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฮาเร็ม ญาณ วิ่ง ดื่มสุรา นกนางนวล คนตาย ยุง มารดา เต้านม ป่าช้า นั่งบนหลังนกกระเรียน ขุดหาทรัพย์สมบัติ ผู้หญิงชักมีด ปลาหลีฮื้อ ฉี่รดกำแพง ล้มเหลว ดอกซ่อนกลิ่น อาบน้ำฝน ได้เป็นเจ้าสาว ถ่ายขี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าสาว เซรุ่ม ขอทาน ถูกฆ่า วงกบ ฝนตกปอยๆ กินพระจันทร์ เดินอยู่กลางทุ่งนา ผีตายโหง ตัดหนวดตัวเอง ผ้าสีดำ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระบอก กระรอก จักจั่น อีเมล ( Email ) ซีเมนต์ ได้เป็นเจ้าบ่าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM