ทำนายฝัน 'ขายไม้กระดาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายไม้กระดาน ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายไม้กระดาน'

ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กินอาหารเจ สมอเรือ ดื่มน้ำหวาน กุฏิพระ อดตาย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ลิฟต์ ตักน้ำราดตนเอง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ย่างเนื้อ จระเข้ ถลกหนังสัตว์ ไอศกรีม ถาดอาหาร พายุ เทียนชัย ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ติดคุก เด็กทารก เดินอยู่ในความมืด อ่างน้ำ จับผีเสื้อ บุคคลที่เป็นคนร้าย มีเขาบนหัว ชักว่าว บวม ถล่ม ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน บวช ธารน้ำ พญาอินทรี โซ่ตรวน พระสถูป ไฝ เป่าขลุ่ย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ แลบลิ้น ถวายกุฏิ ท่าเรือ โอลิมปิก กริช อาวุธ ถูกคนเตะ ขนมเข่ง ถูกล็อตเตอรี่ ตัวเองบ้า แพทย์ นาค ถูกลูกปลุกให้ตื่น ป่าไผ่ งูจงอาง ทำร้าย แผนผัง ชายชรา บันได เป็นประจำเดือน ตำรวจ ขุด แข่งวิ่ง หลุม เวทีมวย ขนมจีน ขวาน นกอินทรี เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ขอบฟ้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เว็จ โต๊ะทำงาน ขอทาน ตกเขา ทารก ความมืด เพชรรัตนราชสุดา กระสอบข้าวสาร ช้างตกมัน กุญแจ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ปี่ หนามตำ ปล่องไฟ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง กระเทย กระโปรงเก่า เล่นน้ำฝน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ สัตว์เลี้ยง ขโมยเงิน ตะกร้าไม้ ผีตายโหง กระจาด เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฟันบนหัก ถังน้ำ เครื่องลายคราม ตักน้ำ พานทอง ประกันตัว หน้าอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM