ทำนายฝัน 'ขายไม้กระดาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายไม้กระดาน ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขายไม้กระดาน'

ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ลาภ แก่นจันทร์ ธรณีสูบ ปลูกพริก ตัวเลข เล่นการพนัน ข้าวติดคอ ตู้อาหาร วงกต ถูกมัดมือมัดเท้า นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ทุ่งโล่ง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ได้รับของมีค่า ตู้ ถุงเงิน-ถุงทอง รักกับนักบินหญิง ได้รับรางวัล เด็กอุ้มปลา ร้านค้า การผ่าตัด ถลกหนังสัตว์ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หางไก่ เกาะ บริโภคเนื่อสุกร สวมเสื้อสีเขียว บอลลูน คนร้องไห้ ครอบครัว สัปทน เกาหัว นาเกลือ เชิงเทียน จับลูกเสือ ดูหนัง ดื่มน้ำชา หญิงแต่งชุดสีฟ้า เข้าไปในโรงพยาบาล ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เที่ยวบ่อนการพนัน ตกเลือด ตารอบตัว ประกาศข่าวการตาย กระป๋องนม อยู่ในอาการผิดหวัง รังนก ผู้หญิงถือมีด สร้อยทอง ช่างเหล็ก ปลอกหมอน โจรปล้นบ้าน พระราชินี อุปกรณ์ทำครัว ขาด้วน เห็นเหรียญสตางค์ ถูกตะปูตำเท้า อสนีบาต สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฟาง ซองจดหมาย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตะไกร มุ้งหมอน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ นั่งบนลังไม้ ซองบุหรี่ ทาส ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เทียนชัย เดินขึ้นที่สูง ชู้รัก ดอกไม้ไฟ ขี่นางโค ตับไต ดอกราตรี เป็ดว่ายน้ำ ยุ้งข้าว ฤกษ์ไม่ดี กระท่อมในป่า กุ้งยักษ์ ถังขยะ แตงโม เจ็บปวดตามร่างกาย อยู่ในอาการเร่งรีบ กระบอก จันทร์ทรงกลด นํ้าพุที่พุ่งสูง กำไล ฟุตบอล คอกหมู นกพิราบ ฝา สิริภาจุกาภรณ์ ปล่อยสัตว์ ป่า ฉ้อโกง บุคคลที่มีชื่อเสียง เฒ่าแก่ ตัดผมใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM