ทำนายฝัน 'ขายไม้กระดาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขายไม้กระดาน ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขายไม้กระดาน'

ฝันว่าขายไม้กระดาน จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินทางไกล ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กุ้งแห้ง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เคี้ยวดิน ซาบซึ้งใจ ตู้ไปรษณีย์ เต้าหู้ สายสนตะพาย กินโรตี งูจงอาง นอนบนฟูก ปล่อยเต่า ถูกตัดมือ ถอนผมหงอก ปลวก ธำมรงค์ แพทย์ มู่ลี่ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ขนทรายเข้าวัด ภรรยาสวมเสื้อแพร นกพิราบ หูเจ็บ ทำให้คนอื่นตื่น สีฟ้า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นอนบนที่นอน ปีนข้ามกำแพง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา มีผู้นำม้ามาให้ จองจำ น้ำพุที่พุ่งสูง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ นอนบนพื้นน้ำ นางฟ้า ถาดอาหาร ข่าวดี งูรัด บูชา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง กอดอก ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ปัสสาวะรดที่นอน เขี้ยวสัตว์ ทารกดูดนมคุณ แมลงสาบ งมของในแม่น้ำ โกนผม ไหล่ งูจงอางไล่ มีดหาย กรอด้าย จับสุกร ของขวัญ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แทงตัวเอง เชือก รถไฟ อยู่ในถ้ำ แม่หม้าย ฟันหลุด ตกบ่ออุจจาระ กระดูกแตก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทะเลสาบ ควาย พังประตู ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ จลาจล ยกทรง สาหร่าย พระนาคปรก ตีฆ้อง จักรยาน โฆษก หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ยกโทษให้ใครบางคน คนฆ่าสัตว์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น นักบิน ดาวอับแสง นกขมิ้น ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เดินขึ้นที่สูง เห็นกล้วย โต๊ะรับประทานอาหาร โจรสลัด ขึ้นบันได ขึ้นเขา กระโดด ขี่วัว ท่าเรือ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด นกกำลังจิกกัน ที่พึ่ง ทอดทิ้งครอบครัว ลังไม้ เสวียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น