ทำนายฝัน 'ขาหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ขาหัก ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขาหัก'

ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลวดหนาม ตู้นิรภัย การทำผิดพลาด เจ้านาย แล่นเรือผ่านเกาะ เครื่องแต่งกาย หอก ผู้หญิงโพกผ้า ของเล่น บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ แม่หม้าย เฆี่ยนตีผู้อื่น ฌาปนกิจ ลำน้ำ กินยา สายนาฬิกาข้อมือขาด ฏีกา มีดตกน้ำ ซองจดหมายสีขาว หัวล้าน นาค นํ้าวน สร้อย คนตายมาหา ลาภ ของกำนัล หญ้า ล้างบ้าน ฆ่าเป็ด ปลูกบ้าน พายเรือตามลำพัง เข้าประตูไม่ได้ เดินชนผนัง ตำรา ผลไม้ เกลียดคนอื่น แมลง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น กินโรตี ญาติเสียชีวิต ศัตรู อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ข่มขืนคนอื่น ตักทรายเข้าบ้าน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ สวมเสื้อสีขาว ลำคลอง ตกจากที่สูง ซองจดหมายสีแดง ใต้ถุน คนฆ่าสัตว์ ขิม ตามทวงหนี้ คลื่นน้ำ กฐิน หีบศพ ทำแท้ง โบว์ดำผูกเสาบ้าน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ปัสสาวะรดที่นอน ฝาด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี โบดำผูกเสาบ้าน มรกต ข่าวดี นรก ว่ายน้ำ นอนเล่นกลางดิน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จดหมาย ลิ้นแข็ง เดินทางไปวัด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เบี้ย ตะเพียน ฆ่าผึ้ง ป่วย แว่นตาเลนส์ใส ฆ่านกกระจิบ ข้อมือหัก ตาลปัตร กินเต้าหู้ เดินขึ้นที่สูง ไกด์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ดวงจันทร์ นอนบนเสื่อ กุฏิพระ ตัดผมใหม่ เรือล่ม ฉาบ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ถ่ายขี้ กาบินเข้ามาในบ้าน คลอดลูกก่อนกำหนด ถวายข้าวพระ ถูกทรมาน เณรหางนาค สวมชุดเจ้าสาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM