ทำนายฝัน 'ขาหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ขาหัก ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขาหัก'

ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานแต่งงาน ฮวงซุ้ย หย่า ศาล พลักก้อนหิน ทำนาย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ดอกมะลิ สนามกีฬา ถูกตัดใบหู นอนบนเสื่อ บัว จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลำน้ำ วอ กินรีหรือกินนร เดินอยู่ในสุสาน หมาคาบหม้อ ต้นไม้เหี่ยวเฉา จำปีหรือจำปา ตกเลือด ทูตชาวต่างชาติ มงกุฎ เห็นรองเท้าเก่า ทาส ซ่อง ของโบราณ จมูก กา กะโหลก ไลน์ ( LINE ) เม่น รังนก ได้เสื่อใหม่ เคี้ยวดิน หมัดกัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ต่อสู้กับเด็ก เห็นคนโดนแทง พวงมาลัย ปลูกบ้าน จมูกขาด งมปู เดินไปตามท้องถนน ใช้ยาเสพติด ร้องเพลง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ สตรี ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ได้เป็นเจ้าสาว เสื้อใหม่ ยุ้งข้าว แก้บน งูขดเป็นวงกลม ฟันล่างหัก เครื่องบินบังคับ รีดนมโค ดาวตกที่หลังคาบ้าน ดอกราตรี ราชา ภาพยนตร์ เพชรรัตนราชสุดา ลุยโคลน ซองจดหมาย พระพุทธเจ้า ห่าน ซื้อเต่า ถือไต้ หรือ คบไฟ สะพายย่าม กีตาร์ เหยียบอุจจาระ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ท่อนซุง รักภรรยาตัวเอง ตกลงไปในบ่อ ส้มตำ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ถูกเสือกัด กล้วยแขก กอดภรรยา กำไลข้อเท้า เบ็ดตกปลา กินพริก เปลวไฟ กระโดดลงจากต้นไม้ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) หวีเสนียด ปล่องเมรุ ต้นกก พืชผัก ประกันตัว ขายไม้กระดาน มะนาว กระบือ ตีเหล็ก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ขึ้นต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM