ทำนายฝัน 'ขาหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ขาหัก ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขาหัก'

ถ้าขาหัก หรือเกิดความเจ็บปวดที่ขา ให้ระวังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหยี่ยว เมฆหมอก ขันตักน้ำ ถูกตัดใบหู กองทัพ กระป๋องนม บวชชี ตาย ซี่โครงหัก หวีหัก ผักกาด ไฟฟ้า พายเรือตามลำพัง หูเจ็บ การผ่าตัด รดน้ำต้นไม้ เดินบนฟ้า ปลาทองที่ตายแล้ว ความมืด หิ้วกระเป๋า ระบำ กระเป๋าเดินทาง ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กินปลาหมึก ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ขื่อคา ประหาร กระต่าย กินดิน ไมโครโฟน เครื่องปั้นดินเผา ใบมีดโกน เล่นตะกร้อ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น บันได งมของในลำคลอง งานมงคล ปลาหมึก สร้อยทอง ภูเขา ขายตู้ ขายโต๊ะ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ซื้อกระโปรง ปอกเปลือกไข่ บุคคลที่มีชื่อเสียง ตกจากที่สูง ภิกษุณี ตุ๊กแก ตั๊กแตน บ้านตัวเองสวยงาม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ จอก ดับเทียนชัย ร่างกายตัวเอง เรือโยง ช่างเงินทอง กินเนื้อหมู ใยแมงมุม หวีงา หลงทาง ถ่อเรือ จับสายสิญจน์ ลอย ซาวข้าว หน้าอก กลืนดวงอาทิตย์ กิ่งก่าวิ่งไปมา แข่งม้า แมวออกลูก ได้ยินเสียงระฆัง ตีคนอื่นด้วยเชือก บวช ภรรยาเสียชีวิต กาน้ำ ร่มกางอยู่ ดาบ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ฉลองพระบาท รั้ว ชอล์ก เชือกรัดคอ กงเกวียน มีคนขอโทษ เป่าลูกโป่ง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บ้า ปัดกวาดฝุ่น ทำกับข้าว เด็กอุ้มปลา เงื่อน เครื่องจักรไม่ทำงาน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จอบหรือเสียม นุ่งผ้าสีแดง ขาด้วน ศัตรู ฝั่ง ถูกข่มขืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น