ทำนายฝัน 'ขิม'

ฝันเห็น ฝันว่า ขิม ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขิม'

ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ฤกษ์ดี ก่อกองทราย ถูกประณาม ลำธาร เด็กพิการ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตะกร้าหวาย ฮอกกี้ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ไฟไหม้ต้นไม้ แทะกระดูก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว รัฐประหาร หูเจ็บ ธุรกิจ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีคนสวมแหวนให้ นั่งราชรถ หนาม เปลหามคนเจ็บ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ต่อ ถุงเท้า ลา ( สัตว์ ) งูจงอางไล่ ภรรยา เครา โอลิมปิก ขี่โคเข้าเมือง กอดอก ไฟนรก ธารน้ำตก ปล่องไฟ หญิงชรา อีเมล ( Email ) ช้อนปลา เมฆสีดำ บ่อน้ำใหญ่ ขี่ราชสีห์ เข้าประตูไม่ได้ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นอนในมุ้ง คนเมา ขึ้นต้นไม้ มหาสมุทรมีพายุ แขนขาด ความดีความชอบ กำแพงเมือง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธนูหลายดอก ต่อสู้กับเด็ก คนรักหรือคู่รัก ม่านกั้นกำบังสายตา ประตูบ้านคนอื่น ใยแมงมุม นม เป็นคนปรุงอาหาร ตำหนัก พระสงฆ์ เด็กอุ้มปลา แหวนแต่งงาน บวช ผนัง มีผู้นำม้ามาให้ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ซองบุหรี่ ไก่ชน เสี้ยนหนาม หัวไก่ ไลน์ ( LINE ) ต้องโทษ ใบไม้ ประหาร เขียด ของเล่น หีบสมบัติ ประดิษฐ์ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ขี่กระบือ แกะ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ข้อเท้าแพลง นอกใจแฟน เพชรพลอย หวีไม้ เปลือก ใส่ต่างหู โลงศพ เดินอยู่ในป่า งูรัด ถูกตัดแขน จับผีเสื้อ ทูตชาวต่างชาติ พระจันทร์ พระจันทร์เดือนหงาย จับนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM