ทำนายฝัน 'ขิม'

ฝันเห็น ฝันว่า ขิม ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขิม'

ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนูหัก แก้ผ้า เวที หงส์ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ คอกหมู กระบี่ กินเลือด เมายา คนถูกฉีดยา ดาวตกที่หลังคาบ้าน มีดตกน้ำ อสนีบาต จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ้าขี้ริ้ว ตัวเองถูกประหาร โสมสวลี ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ไม้กวาด เด็กผู้ชาย แมวสีสวาท ตู้ไปรษณีย์ ปอ กรงสัตว์ เมาสุรา กงสุล จาระบี สาดน้ำ ห้อง สาหร่าย ได้ยินเสียงกบ ไฟ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เกวียน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ฟ้าที่สดใส เงินปากผี อินทรี ประกันตัว ปราสาท ยางรถ เด็กอุ้มปลา ช้อนทอง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ถุงใส่เงิน ปัสสาวะรดกำาแพง ปีก เฒ่าหัวงู ส้วม เณรหางนาค นกขมิ้น ถูกทำโทษ คัมภีร์ ยกโทษให้ใครบางคน กองดิน จมูกแหว่ง นํ้าวน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ประตู ฟ้าร้อง ช่วยคน นกต่อสู้กัน แจกัน ส่องกระจก เถ้าแก่ ผูกปมเชือก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฝูงกบ จำนวนมาก กรวยกรอกน้ำ หิ่งห้อย หายใจอึดอัด ดับเทียน กษัตริย์ ปลา คนรักหรือคู่รัก โจรสลัด ขนคิ้ว ศพ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เท้าด้วน หัวล้าน ไวโอลิน ฝีขึ้นตามร่างกาย กริช เฒ่าแก่ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ทำกับข้าว ขี่โคอศุภราช ทารก รถพยาบาล สุนัขหอน กฐิน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ยกของ เล่นการพนัน องค์พระ จุดไฟแล้วดับ ชักว่าว กระต่ายน้อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM