ทำนายฝัน 'ขิม'

ฝันเห็น ฝันว่า ขิม ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขิม'

ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เนื้อหนัง เครื่องแต่งกาย ไส้เดือน กระบอกสูบลม มนต์ เสือกัดตัวเอง ต้นกัลปพฤกษ์ คบบัณฑิต ค้างคาว เป็นคนปรุงอาหาร แมวดำ ขี่ช้าง แร้งเกาะหลังคาบ้าน คนแคระ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ปลวก หมากัด ความมั่งคั่ง ลากเกวียน ถ้ำมืด แมงมุม ทวด ศาลา โทรศัพท์ กุญแจ บ้านพัง ของเล่น ยอดตึกสูงทรงกลม ให้ความกรุณา เห็นเหรียญสตางค์ นอนกับสาวสวย เห็นไม้กระดาน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ อีกา รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เชี่ยนหมาก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง จมูกหาย สร้างบ้าน น้ำหอม กระโดดจากที่สูง มีคนนำเงินมาให้ ยิ้ม หญ้า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ได้ยินเสียงดนตรีไทย ฝ้าย ภูเขาไฟ ฆ่าควาย ตู้รับจดหมาย เครื่องชั่ง เครื่องแบบทหาร จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฮวงซุ้ย โกศ ขอนไม้ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ โอเอซิส ผู้หญิงชักมีด แต่งงานก่อนกำหนด ทหารเข้าบ้าน จับสุกร ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กวาด ซื้อกระโปรง กินน้ำผึ้ง สูบบุหรี่ พายเรือกับคนอื่น ซื้อของโบราณ ร้องรำทำเพลง ตู้นิรภัย ทำกับข้าว ปลาเงินปลาทอง ภรรยาตาย ขัง ไข่เป็ด มีโชคลาภ โดนดึงผม สุรา ได้ยินเสียงกบ หัวนก กินเนื้อมะพร้าว แชมพู ถูกกรรโชกทรัพย์ ประทัด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จานแตก ฟ้าแลบ มดรุมเป็นกลุ่มๆ กำไลข้อเท้า เรือกำลังจม ถูกคู่รักกักตัว บวชภิกสุนี กล้วยไม้ อาบน้ำในทะเล แฮนด์บอล ปฏิเสธการดื่มเหล้า แบกหาม คัมภีร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM