ทำนายฝัน 'ขิม'

ฝันเห็น ฝันว่า ขิม ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขิม'

ฝันเห็นขิมหรือเล่นดนตรีขิม ทำนายว่าจะพบความสุข สดใสใน ชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเลือด ขอโทษ ขี่ควาย แมว นกเขา กินดิน อินทรี ได้ยินเสียงปืน แกะสลักรูปปั้น สามีนํ้าตาตก สวมแหวน ฝี เครื่องบูชา เดินเรือ เดินทางไกล หญิงชู้ น้ำตา ปลิงหลายตัว สบู่ ไว้ทุกข์ พี่น้อง ภาชนะแตกร้าว วิชา ศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินอยู่ในป่า กินเนื้อหมู ตาชั่ง ที่พึ่ง ซื้อผ้าขาว เห็นประตูปิด เหรียญ กระทะ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สาหร่าย ถูกยิงด้วยธนู ถูกตี แกะเปลือกหอยรับประทาน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา สิริวัณณวรีนารีรัตน์ อาเจียน มดหรือแมลง นุ่งผ้าขาด ลิฟต์ นำพัดมาโบกตามร่างกาย เดินร่วมทางกับโจร คนตาย ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เม่น เห็นประตูบ้านตัวเอง ถูกสุนัขเห่า อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กินเนื้อไก่ ยางรถ นกกางเขน เห็นประตูเมือง นกแก้ว มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ถูกแทง ฟักแฟง แขนขาด ดอกมะลิ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ มีหลายหู คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตัวเองมีชื่อเสียง ญาตินํ้าตาตก พระปรางค์ สวมเสื้อสีเหลือง กวนอิม ฆ้อง ฆ่าไก่ แฉลบ นั่งจับเจ่า ถูกตะปูตำเท้า ถูกหวายรัด กำแพงโบราณ ถูกเรียกตัวมาประชุม สลัก พระพรหม หมีกัด บ่อน้ำพุแห้งขอด แส้ กินเกินขนาด รับประทานอาหาร คิ้วตัวเองดกดำ กาบินเข้ามาในบ้าน ได้ยินเสียงกระซิบ เลื่อยไม้กระดาน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผนังบ้าน กรง นาเกลือ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ธรรมจักร ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) รักใครบางคนมากๆ กางเขน (นก) คนแคระ ตกจากดาดฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM