ทำนายฝัน 'ขี่กระบือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่กระบือ ฝันว่าขี่กระบือ พืชพันธุ์จะบริบูรณ์ พูนเพิ่ม โภคทรัพย์ ค้าขายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่กระบือ'

ฝันว่าขี่กระบือ พืชพันธุ์จะบริบูรณ์ พูนเพิ่ม โภคทรัพย์ ค้าขายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีชมพู กบฎ ถ่อเรือ นั่งบนเสื่อ คอมพิวเตอร์ โล่ บริโภคเนื่อสุกร เกิดสงคราม ล่องแพ นํ้าวน จาระบี โทรศัพท์มือถือหาย ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ซื้อเต่า กะเหรี่ยง เกลียดคนต่างชาติ ถ่ายขี้ นอนในมุ้ง จับ เขื่อน พระจันทร์เดือนหงาย ฟัก ความมืด ตาหลายคู่ ถ้วยรางวัล คลื่นน้ำ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ พ่อหม้าย ตัวเองร่ำรวย ตีคนอื่นด้วยเชือก หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ก้ามปู กระโดดจากที่สูง ทำอะไรแปลกๆ ฝุ่นฟุ้งกระจาย นั่งบนลังไม้ เหาะ บรรจุของลงหีบ ผ้าพันคอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นางฟ้า แบกหีบ ปล่องไฟ ดาวตกจากท้องฟ้า จานชาม หมาคาบหม้อ เด็กนอนบนเตียง ไข่ไก่ พิมพ์ ได้กลิ่นของบูดเน่า ใบไม้ แข่งวิ่ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฉมวก จดหมาย ฉลองพระบาท บาทหลวง ติดคุก ยา ดาบ พนัน ตักน้ำ แตกร้าว แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ดวงอาทิตย์ตก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ล้มลงไปในหลุมลึก กินเลือด บ้านมีช่องโหว่ นำฟองน้ำมาล้างจาน นอน เครื่องดักนก มหรสพ จับปิ้ง ถีบจักรยาน กระจาด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน จุดเทียนชัย ตรอมใจ ส่องกระจก วิวาท ทางรถไฟ แขนขาด ของเล่น บัญชี ลูกๆ ทำความผิด ถูกด่าทอ กินเนื้อคนอื่น ตู้รับจดหมาย ขโมยขึ้นบ้าน รักตัวเอง ตกกระ รับประทานอาหาร ใช้ยาเสพติด จอมปลวก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กินยา หม้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM