ทำนายฝัน 'ขี่กระบือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่กระบือ ฝันว่าขี่กระบือ พืชพันธุ์จะบริบูรณ์ พูนเพิ่ม โภคทรัพย์ ค้าขายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่กระบือ'

ฝันว่าขี่กระบือ พืชพันธุ์จะบริบูรณ์ พูนเพิ่ม โภคทรัพย์ ค้าขายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สาวไส้ ขี่ควาย ปราสาท กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ผ้าม่าน เครื่องจักรไม่ทำงาน ความรัก กระป๋องนม คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เรือกำลังจม ตั้งครรภ์ แขก ดวงอาทิตย์ดับ ลักขโมย ทำตัวเองบาดเจ็บ น้ำค้าง สุนัข ขี่โคอศุภราช ดวงอาทิตย์ทรงกลด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตาหลายคู่ สามง่ามสำหรับแทงปลา ไหล่เจ็บ ถ้วยรางวัล ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ผึ้งมากมาย วงกต กอดภรรยา นองเลือด แกะสลักรูปปั้น ซื้อปลาทอง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน บันไดเลื่อน ระดู วิวาท เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตีเหล็ก เดินเรือ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม โฉนดที่ดิน ยื้อแย่ง ฆ่างู ค้างคาว พระ ดัดผม โบสีดำ เดินเป็นวงกลม ตนเองทำความผิด ค้าขายต่างเมือง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ทิวเขา บันไดกว้างๆ ถูกประณาม ถุงใส่เงิน กระต่ายน้อย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บาดเจ็บ โค่นต้นไม้แก่ ขนสัตว์ มวยผม ซี่โครงหัก เลิกมุ้งขึ้น ฟุตบอล คนมีเขา ตบมือ ห้อง จาระบี ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน หางไก่ ฟันดาบ ญาติทำความผิด ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ญาติมิตร ให้ความกรุณา ลูกกระพรวน จอมปลวก ล็อกประตู ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กระต๊อบ ฝนตั้งเค้า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เล่นฟองสบู่ ถูกหวายรัด ผัดหน้า ลำคานเสียงฉาบ หลงรักสามีคนอื่น ภาชนะแตกร้าว พ่อตาย ฤดูฝน สุนัขคาบหม้อ กล่าวคำอำลาญาติ ร้องเพลง มีคนสวมแหวนให้ ข้าว ห่วงเหล็ก กินอุจจาระ สกปรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM