ทำนายฝัน 'ขี่ควาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ควาย ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ควาย'

ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าแตร ฉี่รดที่นอน พนมมือ ดักนก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) งมของในลำคลอง แสงนีออน กระจกหลากสี มดเต็มบ้านเมือง มโหรี รังผึ้ง ดอกมะลิ ขี่คอคน บ้านใหม่ หน่อไม้ เด็กนอนบนเตียง สร้าง ดวงอาทิตย์มืดมัว ศาล ดับตะเกียง ติดคุก มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก กระทง กระซิบกับเพื่อน สวมเสื้อสีเหลือง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ตกใจเพราะเห็นผี กินอุจจาระ ประดาน้ำ มองนํ้าตกตามลำพัง อวัยวะเพศ ทอดทิ้งคนรัก บานไม่รู้โรย พานทอง กล้วยแขก ปาก ขี่กระบือ จับ คงกระพันชาตรี วิมาน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ลิ้นแข็ง เขื่อนแตก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ประกายไฟ กระจาด ทาเล็บ พวงมาลา บ้านพัง ก่อสร้าง ยื้อแย่ง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ซองจดหมายสีฟ้า มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ขวดยา ตะขาบ หัวนก คางคก โคไล่ขวิดคน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เดินบริเวณวัด ไฟไหม้บ้าน ฆ่าโค ขี่ราชสีห์ ยกของหนัก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นุ่งผ้าสีม่วง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ นักเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ทุ่งนา ฝนหยุดตก สงคราม แผนผัง พระบรมรูป ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บัตรเครดิต สวมเสื้อขาด ตู้กับข้าว ชนไก่ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ชกมวย แจกันคู่ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา หูแหว่ง มัคคุเทศก์ เผาขยะ ทำขวดแตก งมของในแม่น้ำ ช่างไม้ เล่นการพนัน โกรธ เมือง กระต่ายวิ่ง กัดลิ้น รับประทานเครื่องเทศ ไม้กางเขน ลูกกระพรวน กุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM