ทำนายฝัน 'ขี่ควาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ควาย ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ควาย'

ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า คนแก่ พระวรราชาทินัดดามาตุ เงิน สุกรกลายเป็นคน กก นักประพันธ์ ดำน้ำ น้ำค้าง คนเมา ฤกษ์ดี โบดำผูกคอตนเอง หน้า น้ำเหลือง ปากเหม็น หลุมอสรพิษ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ปัสสาวะรดที่นอน ฆ่าศัตรู ศาลพระภูมิ เมฆสีดำ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทารกแรกเกิด ถอนผมหงอก เชิงตะกอน นั่งบนลังไม้ ลับ นกกระจิบ กระจาบ บ่อน้ำใหญ่ เดินหลงไปในป่าละเมาะ พระเจ้า แก้วแตก ขนตา รอยเท้าของตัวเอง เป่าแตร ปฏิมา กรอบรูป เก็บเกี่ยวข้าวในนา รังดุม สายรุ้ง พระโพธิสัตว์ วิดน้ำ แหวนหาย กอดภรรยา คูคลอง ค้นหา จุดไฟ ฆ่าผีเสื้อ มือ ทอดทิ้งคนรัก เต้าฮวย อากาศทึบมืดมัว น้ำพุขนาดใหญ่ ศีล คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กำลังเล่นเฟสบุค ตัวเองถูกฉีดยา จมูกขาด วาฬ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ปีนรั้ว ปากเน่า กรวยจราจร ฝั่ง เจดีย์ทรุดโทรม ร่ม ซักผ้า สังข์ นอนบนฟูก เดินเรือ ลูกเห็บตก ทำให้คนอื่นตื่น ปลา ม้าสีขาว กษัตริย์ นักบวช ล้มเหลว เด็กพิการ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง อ้อย ไม้พลอง ตีงู ถูกตัดแขน ตาชั่ง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ซื้อกระโปรง ฟันบนหัก กระจอก แร้งกินซากศพ ฝ่าเท้า กระปุก หญิงแต่งชุดสีขาว ร่องน้ำ ดินสอ ซ่อนหา มังกร เฮลิคอปเตอร์ กษัตริย์เสด็จมาหา ทอดทิ้งครอบครัว ได้กลิ่นธูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM