ทำนายฝัน 'ขี่ควาย แล้ว ตกควาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ควาย แล้ว ตกควาย คุณจะได้รับภัยอันตรายจากศัตรู ผู้ปองร้าย หรือได้รับเคราะห์จากสัตว์มีพิษทั้งหลาย ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ควาย แล้ว ตกควาย'

คุณจะได้รับภัยอันตรายจากศัตรู ผู้ปองร้าย หรือได้รับเคราะห์จากสัตว์มีพิษทั้งหลาย ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวติดคอ ปม คนกำลังเปลื้องผ้า ลม สร้อยข้อมือ ตักทรายเข้าบ้าน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถูกหนูกัด เจดีย์ทรุดโทรม หมีทำร้าย เดินกะโผลกกะเผลก ยกของ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด นอนกรน ฮา กองไฟ ตู้ โง่ ล้างหน้าตัวเอง ไฟไหม้ในท้องฟ้า นกนางแอ่น ลูกๆ หลั่งนํ้าตา น้ำล้นเขื่อน ถั่วงอก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม จับก้อนกรวด ก้อนทราย มีหลายหู โคลน กินเป็ด ถอยหลัง ผู้ชายมีผมน้อย พายุ เหรียญ การสร้างโบสถ์ ถูกโยนลงทะเล ประตูที่ปิดตาย ซ่อมแซมรั้วบ้าน กอดกะเทย เฆี่ยนตีผู้อื่น กินโทสต์ ชายชรา ตอไม้ ทอดทิ้งครอบครัว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ถูกตะปูตำเท้า เครื่องขยายเสียง ฝังศพคนที่รู้จัก หาบขี้กลับบ้าน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ขื่อคา ยอดตึกสูงทรงกลม ซองจดหมายสีแดง ดื่มน้ำชา กระต่ายวิ่ง สติ ร่ม นางเงือก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ทำลายโซ่ตรวน เห็นรองเท้าเก่า กำไลข้อเท้า ได้รับรางวัล ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ปลาหลีฮื้อ หญิงทุบตีกัน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ร่วมงานทอดกฐิน ขาด้วน ก้ามปู มวยผม เหาะเหิน กินน้ำผึ้ง กระเทย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เรือโยง กรงนก ทำให้คนอื่นตกใจ น้ำท่วม เฉาก๊วย ตะเกียงที่จุดแล้ว ไฟไหม้ ค้าขายต่างเมือง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา หิมะเกาะบนกิ่งไม้ วงล้อกำลังหมุน เสวียน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กองกระดูก ผู้ชายตบผู้หญิง หญ้า อยากตาย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ นักแสดง เทียนชัย ชฎา ซุบซิบนินทา คราด ป่าเขา ไม้ขีดไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM