ทำนายฝัน 'ขี่คอคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่คอคน ฝันว่าขี่คอคน คุณกำลังจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่คอคน'

ฝันว่าขี่คอคน คุณกำลังจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้เท้า ถูกขัง ต้องโทษ กาบินเข้ามาในบ้าน ผนัง ขันตักน้ำ ดมกลิ่นดอกไม้ หลงรักสามีคนอื่น ธรรมจักร แผล เครื่องดักนก ข่าวดี ขุดดิน วิ่งหนีผู้ร้าย แฉลบ วงกบ เรียก ลำคานเสียงฉาบ นุ่งผ้าสีม่วง อยู่ในอาการผิดหวัง หลุม คราด เสี้ยนตำเท้า เปลือก จับลูกเสือ ซักผ้าขี้ริ้ว จองจำ อีกา ท้องฟ้าสดใส ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ลำธาร ป่าช้า ย้ายบ้าน จักรยาน หลงทาง ฉีกจดหมายรัก กระโดดจากที่สูง ยิงธนู ไฟไหม้ต้นไม้ หย่า แสดงละคร น้ำพุที่พุ่งสูง ปล่อยนกกระเรียน แว่นตาเลนส์ใส ผ้าเช็ดตัว เรือแล่น ภิกษุณี กัดคน เบี้ย บ้า จับสุกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไลน์ ( LINE ) กงสุล น้ำเต้า ซ่อนหา มรดก กาน้ำร้อน ต่อสู้ มุดใต้ถุน ย่างเนื้อ ไอศกรีม ผลักประตู ข่วน เดินอยู่ในสุสาน งูเขียว รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย งง เข้าไปในโรงพยาบาล บวชชี ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ห้อง ทอดผ้าป่า ซื้อกระดุม อาบน้ำในทะเล ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นกกา ฝันว่าส่งพัสดุ ร่มหัก ฝีขึ้นตามร่างกาย กำแพง ศีรษะล้าน ชัยชนะ ทิวเขา กินอุจจาระ เมฆลอยนิ่ง ราชา คบไฟ คนรักหรือคู่รัก นกกระจิบ กระจาบ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ซื้อของโบราณ ระเบิด ถาด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถั่วลิสง ฉิ่ง ต้นไม้แห้ง คนถูกฉีดยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM