ทำนายฝัน 'ขี่คอคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่คอคน ฝันว่าขี่คอคน คุณกำลังจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขี่คอคน'

ฝันว่าขี่คอคน คุณกำลังจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บินขึ้นไปบนท้องฟ้า จับหมู กลอง นกร้อง แป้ง เรียก พูดคุยกับเจ้านาย ฉากกั้น เทียนไข ก้างปลาติดคอ ดักนก คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตีงู เฆี่ยนตีผู้อื่น ดื่มน้ำ กำลังขับรถ คิ้วตัวเองดกดำ หนอนไต่ตามร่างกาย วิวาท ครู อาบน้ำ อทิตยาทรกิติคุณ เทียนชัย ทรมานคนอื่น ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย บวช มังกร คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ทำขวดแตก สวมมงกุฎ นาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของหวาน เดินขึ้นที่สูง นกบิน เกลียดคนอื่น ขนนกสีดำ เลี้ยง รากไม้ ผลไม้ กะปิ กระดาษสี คนแต่งชุดสีดำล้วน ทันตแพทย์ ล้างเท้าตัวเอง เซียมซี ชนะ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ พังประตู ดวงอาทิตย์ทรงกลด ผ้าแพร ผ้าใบ ดื่มสุรา ตัวเองมีปีก ฏีกา เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ แมวดำ วอ เหยียบขี้ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตรอกซอกซอย บัตรเชิญ ไหว้พระ สะอึก ฝนตั้งเค้า เสื้อผ้า โง่ อุ้มลูกหมา ขุด ถูกโจรชิงทรัพย์ น้ำมัน พวงมาลา แขก เกิดความรู้สึกผิด เมือง ปะชุน ดนตรี แก้ว ดวงอาทิตย์ตก คัมภีร์ เหยียบอุจจาระ ชฎา เปลี่ยนเสื้อผ้า กรรมกร ช่วย แผนผัง เหรียญ น้ำตก ได้ลาภ ส้วม เลื่อยไม้กระดาน ปลาทอง ได้สวมแว่นตาดำ ไอ กบฎ พระบรมรูป นกขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น