ทำนายฝัน 'ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง คุณจะได้รับภัยอันตรายจากศัตรู ผู้ปองร้าย หรือได้รับเคราะห์จากสัตว์มีพิษทั้งหลาย ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ดเคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง'

คุณจะได้รับภัยอันตรายจากศัตรู ผู้ปองร้าย หรือได้รับเคราะห์จากสัตว์มีพิษทั้งหลาย ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ดเคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป อนุสาวรีย์ ทะเลาะกับเพื่อน รดน้ำ หมูตาย ถูกปล้น แว่นตาเลนส์สีดำ เดินทางไกล ดอกซ่อนกลิ่น ฟันปลอม เต่า ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ความมืด หน้า สังข์ ขอทาน นกกำลังจิกกัน ปราศจากอํานาจ นกกระจอก วงกบ ฝนตกหนัก กอดกะเทย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เห็นรองเท้าเก่า ฝันเห็นนํ้าวน จำนอง น้ำตา ถือกรรไกร รบกวน ถุงเงิน-ถุงทอง อทิตยาทรกิติคุณ ตะไคร้ ก้ามกุ้ง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เอสเอ็มเอส ( SMS ) เครื่องจักรไม่ทำงาน ฮวงซุ้ย ตะกวดขึ้นบ้าน ธนูหลายดอก สวมเสื้อสีดำ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เหงื่อ ฆาตกรรม หมีทำร้าย ใช้ผ้าโพกศีรษะ มีคนขอโทษ สงฆ์ บูชา วอ อ่าง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ผึ้งมากมาย ไม้ขีดไฟ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว คนตกนรก แมวสีสวาท ชามแตก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถังน้ำ ผู้ชายตบผู้หญิง เล่นฟุตบอล เก็บกวาดบ้าน ซองจดหมายสีชมพู ถือลูกแก้ว กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ยุง ศาลเจ้า บิณฑบาต ถือไต้ หรือ คบไฟ ฝังศพ ฟ้อนรำ งูเหลือม ปากเจ็บ รักตัวเอง ขัน สัตว์เลี้ยง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ พระอาทิตย์ โพธิ์ เที่ยวบ่อนการพนัน ลูกจันทร์ ห่วงเหล็ก งาช้าง พายเรือกับคนอื่น สมุด ช้างไล่กวด กลด ม่าน ถ่ายรูป ไว้หนวดยาว ชกต่อย คนตายในบ้าน กินอาหาร ริมฝีปาก ครกสาก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตักน้ำราดตนเอง ผ้าไตรจีวร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM