ทำนายฝัน 'ขี่นางโค'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่นางโค เทวดาจะคุ้มครองรักษา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่นางโค'

เทวดาจะคุ้มครองรักษา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกวด ทิวเขา ต้นกัลปพฤกษ์ บวงสรวง ซี่โครงหัก เกาทัณฑ์ ได้ยินเสียงกบ ไหล่ มีฤทธิ์ ถูกด่าทอ ไส้เดือน ปอกเปลือกผลไม้ บาดแผล ชัยชนะ ฝุ่น ตัวเองมีผมหงอก จับสายสิญจน์ ฟันบนตนเองหัก ทำขวดแตก ส้วม ตกกระ เห็นรองเท้าเก่า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ที่พึ่ง กระดิ่ง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ม้าเตะ หน้าต่าง โรคร้าย นองเลือด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ทะเลทราย ตู้รับจดหมาย ฟ้าผ่า การทำผิดพลาด บ้านพัง ปอก เป็นแม่ยาย กระดานดำว่างเปล่า ตาลปัตร ราชา โคกินหญ้า เห็นคนโดนแทง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เผาศพ กล้วยแฝด ขายของ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ถูกวิ่งราวทรัพย์ สุนัขหอน เก็บกวาดบ้าน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ตะไคร้ ตัวเองร่ำรวย เปิดผนึกซองจดหมาย ภาวนา ทารกแรกเกิด นั่งรถหรู ซื้อของโบราณ อู่เรือ ถูกตำหนิ ทับทิม ธง ชอล์ก กก หมูกลายเป็นคน อดตาย บุคคลที่เป็นคนร้าย แมวออกลูก ได้เข้าร่วมในสงคราม ปราสาทเล็กๆ ทดน้ำ แก้ว กะปิ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น หีบปิดอยู่ แมลงสาบ ขนมชั้นหลากสี มดเต็มบ้านเมือง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ล้างเท้าตัวเอง ไว้ทุกข์ ตัวเองมีปีก เจ็บปวด ถูกสุนัขเห่า เครื่องบินบังคับ การตายของเพื่อน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด กระจกหลากสี ได้รับรางวัล เครื่องเรือน เก็บเงินได้ นั่งบนแคร่หาม ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ อุจจาระ ปลาฉลาม ขโมย โกหก ทำนบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM