ทำนายฝัน 'ขี่นางโค'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่นางโค เทวดาจะคุ้มครองรักษา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่นางโค'

เทวดาจะคุ้มครองรักษา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้อเท้าแพลง จักจั่น ผนัง น้ำเต้า เดินทางไปวัด ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง นาค ล้มละลาย เทียนไข หุ่นยนต์ หนอน ทับทิม อ้อย ถูกด่าทอ แก้บน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว รถบรรทุกศพ ช่างปั้น งูรัด มังกร กระบอก กำนัน ตู้รับจดหมาย ตะโพน ผม ลายมือ ถอนฟัน โฆษณา โกนผม ตกบ่อมีหนอน ธรรมจักร ทัพพี ตกเหว กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จุดไฟแล้วดับ ประหาร กอดรัด ถูก แตน-ต่อ ต่อย รวงข้าว ธำมรงค์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง รักใครบางคนมากๆ แม่มด ตกเขา ปัสสาวะ มองนํ้าตกกับคนรัก ซักผ้า แสตมป์ ยา แสงนีออน ปัสสาวะรดกำาแพง ฝูงกบ จำนวนมาก เป็ดว่ายน้ำ เงาะ ตัวเองตายไปแล้ว ขบวนแห่ เห็นคนโดนแทง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ปฏิเสธการดื่มเหล้า พัชรกิติยาภา เก้าอี้ ใส่บาตร เลือดออกเต็มตัว ประกาศข่าวการเกิด ความรัก ตบแต่ง ท้องฟ้าสดใส ถูกขัง เมฆสีเลือด สาวไส้ เต้นรำ ได้ยินสุนัขเห่า กบฎ ผ้าเช็ดตัว สังข์ จระเข้ เปิดผนึกซองจดหมาย เห็นไม้กระดาน ก้อนหิน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ศพ สวดมนต์ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ซีเมนต์ คดีฟ้องร้องกัน องค์พระ กินนก พระเจ้าแผ่นดิน กินหมูกะทะ หญิงแต่งชุดสีเขียว ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ท้องเสีย โสมสวลี โทษ ของโบราณ ร่มกางอยู่ ยักษ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้รับเงินบริจาค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM