ทำนายฝัน 'ขี่ม้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ม้า ฝันว่าขี่ม้าแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ม้า'

ฝันว่าขี่ม้าแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นกล้วย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กอไผ่ ปลา กิ้งกือ ขวดน้ำ ขี้เถ้าในเตาไฟ หม้อข้าว กินข้าวบนใบบัว ลูกจันทร์ เหาะ นักแสดง ทะเบียนบ้าน นายกรัฐมนตรี ถูกโกง กินผัก นางพยาบาล ช่างตัดผม กินหอยนางรม ดื่มสุรา ได้ยินเสียงกบ ช้อนเปื้อน โกรธ ทอดสมอ ต้นโพธิ์ กระโดดลงจากต้นไม้ เต้าฮวย นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ซองจดหมาย วิ่งออกกำลังกาย บรรจุของลงหีบ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถือกรรไกร หมี แม่ งานบวช คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด รักคนต่างชาติ โคไล่ขวิดคน เก็บผลมะม่วง แมวออกลูก ขา นุ่งชุดแดง เพื่อนตาย รัศมี บาดแผล รดน้ำต้นไม้ ฟักแฟง นํ้าพุขนาดใหญ่ โอเอซิส ตกเขา สงคราม เรือล่ม ภูเขาไปกำลังระเบิด ทวด ผึ้งต่อย ท่อนซุง จันทรคราส ฟัก กังหัน เสี้ยนหนาม กินก้อนดิน เห็นบ่อร้าง กระท่อมในป่า กรรมกร ถูกคู่รักกักตัว ผึ้งมากมาย ทอผ้า ฟันหลุด หิมะตกในฤดูร้อน นาฬิกาปลุก มดหรือแมลง จับก้อนหิน ดวงจันทร์ กล้วยเน่า มาลัยดอกไม้ ทะเลทราย กินคอลลาเจน แฉลบ ข่าวดี นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นั่งใต้ต้นไทร สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทะเลที่เงียบสงบ ตับไต นั่งบนเสื่อ เดินขึ้นภูเขา พายเรือกับคนอื่น ปอ เนื้อหนัง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถูกโยนลงทะเล ผูกปมเชือก ถูกเสือกัด เสื่อไม้ไผ่ รอยเท้าของตัวเอง สกปรก ต้องโทษ ชักลาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM