ทำนายฝัน 'ขี่ม้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่ม้า ฝันว่าขี่ม้าแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่ม้า'

ฝันว่าขี่ม้าแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปวดท้อง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน หลงทาง งานศพ ลับ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เมฆหมอก ดูละคร ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง สบู่ ค้างคาว บัญชี เขื่อน หัวล้าน นาข้าวรกร้าง สามีนํ้าตาตก เสื่อไม้ไผ่ สูบบุหรี่ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ โอ่ง ศพ นาก สวมมงกุฎ ไล่จับผีเสื้อ กระท่อมร้าง ธนูหลายดอก เผาขยะ เสือตาย เครื่องแต่งกาย เจ็บปวดตามร่างกาย ได้ลาภ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เหรียญ เดินลุยกองไฟ สาหร่าย เก็บผลมะม่วง ครอบครัว กรงนก ปราสาทเล็กๆ ฤดูฝน สายนาฬิกาข้อมือขาด ถูกจี้ ตะกวด เครื่องปั้นดินเผา ดื่มน้ำ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฝน เครื่องดนตรี โซ่ กระเป๋าเดินทาง กะเหรี่ยง กระดูกแตก ซื้อผ้าขาว หน้าต่าง เก็บเงินได้ ปฏิทิน ผมถูกตัดให้สั้น กินองุ่น พระพุทธบาท ทำกับข้าว เถาวัลย์ ว่ายน้ำ ก้ามกุ้ง ปล่อยเต่า อิฐ กงเกวียน ม้าสีดำ นั่งรถหรู ตีฆ้อง ความรัก ตื่นขึ้นมาเอง ปีนข้ามกำแพง คนอื่นทำพลาด ฝาหม้อตกลงพื้น มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ภิกษุ หญิงแต่งชุดสีเขียว ตู้อาหาร ช้องผม ภาชนะ ทำขวดแตก ผ้าแพร บัตรเครดิต กำไล คันศรหรือคันธนู นั่งบนหลังนกกระเรียน เลือดออกทางช่องคลอด ซาบซึ้งใจ ผิวพรรณ ผ้าฝ้าย ขับรถ งานบวชเณร ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ปี่ แกะสลักรูปปั้น กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ จับสุกร เฒ่าแก่ เสื้อเปื้อนเลือด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM