ทำนายฝัน 'ขี่วัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่วัว ฝันว่าขี่วัวแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่วัว'

ฝันว่าขี่วัวแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพ ปล่องไฟ ลูกประคำ สุสาน เล่นน้ำสงกรานต์ เลี่ยมฟันทอง งานบวชเณร ละลาย แต่งงานก่อนกำหนด เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ฆ่าควาย ลิง ไหล่เจ็บ เชี่ยนหมาก คนขาพิการ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ไฟไหม้ต้นไม้ พระอาทิตย์ ตัดหนวดตัวเอง ต่างหู โคมไฟหรือโคมตะเกียง ข่าวลือ เอามือตบต้นขาตัวเอง ฝาหม้อตกลงพื้น ถางหญ้า ร้องเพลง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ลากเกวียน ถูกหนูกัด ปิดผนึกซองจดหมาย ทหาร รักตัวเอง เครื่องชั่ง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขนมปัง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด โฆษณา มีดบาด บั้งไฟ ม้านั่ง ขุดดิน ส้มตำ จานแตก เดินถอยหลัง กระท่อม ดู pornhub ตรอกซอกซอย บูชา ปากกา วงเวียน กินผลไม้แฝด ดับกองไฟ พรม ขวาน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ นุ่งชุดแดง ยิงปืน เหยี่ยว น้ำท่วม ขอบคุณ โรงแรม นอนบนที่นอน ดวงอาทิตย์ตก คูคลอง เพชรพลอย ผิวหนัง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด มงกุฎ ถีบจักรยาน บาทหลวง กระซิบกับเพื่อน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ใส่บาตร กระโปรงเก่า นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กัดคน ละทิ้งครอบครัว อาบน้ำในทะเล อดทน ฆ่าเสือ คนแคระ ไหว้พระ หมากฝรั่ง ชงชาถวายเจ้าที่ ต้องโทษ วิชา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สนามกีฬา สร้อยคอ ของกำนัล ฝ้าย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก บันไดเลื่อน กระดาษข่อย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ สวมเสื้อสีดำ ฆ่างู ลากรถบรรทุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM