ทำนายฝัน 'ขี่วัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่วัว ฝันว่าขี่วัวแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่วัว'

ฝันว่าขี่วัวแล้วตกลงมา คุณจะได้รับอันตลายจากศัตรู หรือ สัตว์ร้ายที่มีพิษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกำลังจิกกัน ธรรมจักร ไม้กวาด ฝังทั้งเป็น งานศพ บูชา ตั๊กแตน ขอโทษผู้อื่น นุ่งผ้าขาด ต้นไม้ พระพิฆเณศ ไว้หนวดยาว กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง มะนาว การผ่าตัด กุ้งมังกร กิ๊บติดผม หว่านข้าวในนา ฆ่าสุนัขบ้า กระดาษเปื้อนหมึก ญาติ ผู้หญิงตั้งครรภ์ การทำผิดพลาด ลุยไฟ โถแป้ง หมากฝรั่ง เสื้อผ้า กล้วยแฝด ทัพพี ตกน้ำร้อน ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกโยนลงทะเล ปอกเปลือกผลไม้ กรวยกรอกน้ำมัน จักรยาน ซื้อกระดุม เก็บเงินได้ ฝน กินก้างปลา ตัวเองมีชื่อเสียง ท้องฟ้าสดใส จมูก กระป๋องนม สนามกีฬา ปรบมือ ตกเขา ขนมอร่อย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตะเกียง ผักที่ยังคงปลูกในดิน กินกระต่าย เต่า นกยูงรำแพน ห้อง กินเนื้อมนุษย์ จักรเย็บผ้า คดีฟ้องร้องกัน น้ำมันก๊าด ทำนาเกี่ยวข้าว ปืน ยักษ์ ฐานทัพทหาร ดับตะเกียง ได้ยินเสียงปืน สวมมงกุฎ ดักนก โดนดึงผม ดมกลิ่นดอกไม้ ขนมชั้น เล่นน้ำสงกรานต์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไมโครโฟน ตัดผมสั้น แคร่หาม เดินเรือ รักเพื่อน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก บาดแผล ถูกประณาม ประกาศนียบัตร ผ้าขาว กุญแจ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง หัวหมู กองไฟ นักประพันธ์ ฆ่าไก่ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เสาเรือน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ตู้ ท้องเดิน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ไฟไหม้บ้าน ดวงดาว แบกหาม ดารา งมของในลำคลอง ยาพิษ ฝ้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM