ทำนายฝัน 'ขี่สัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่สัตว์ จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่สัตว์'

จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผจญภัย รัศมี กิ้งก่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ขี่วัว แล้ว ตกวัว ใช้กระเทียมทำอาหาร ปล่องเมรุ ตกใจจนสะดุ้ง ขิม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ซาวข้าว เก็บดอกบัว ปัสสาวะรดกำาแพง ฝีขึ้นตามร่างกาย คอมพิวเตอร์ นกกระจอก ผู้ชายตบผู้หญิง ดับกองไฟ เก็บองุ่นรับประทาน ดำน้ำ จูบคนที่อายุมากกว่า ยืนบนลังไม้ สติ มีฤทธิ์ ถูกตัดมือ ร่ม ปล่อยออกจากคุก ตู้นิรภัย ใช้ผ้าโพกศีรษะ ผู้หญิงโพกผ้า ขี่วัว กก รถไฟฟ้า ช้อนปลา วิดน้ำ กระโปรงเก่า รถบรรทุกศพ คนกำลังเปลื้องผ้า เกาทัณฑ์ มองนํ้าตกกับคนรัก เมฆกลางแดด มีดหาย คนเกี่ยวข้าว นกคุ่ม เป่าลูกโป่ง จูบเด็กเล็ก มือตัวเอง ไมโครโฟน มาลัย กรวยจราจร ภรรยานอกใจ ถอด รักภรรยาตัวเอง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม หลงป่า จอมปลวกกลางถนน ยอดโดม ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เรือกำลังจม ฤดูฝน กิ้งกือ หญิงแต่งชุดสีฟ้า เช็ค ( Cheque ) กระทำรุนแรงต่อตัวเอง สุนัขหอน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน พวงมาลา หมา เลิกมุ้งขึ้น กินข้าว ได้ยินเสียงกบ โทรศัพท์มือถือหาย หูเจ็บ หย่า ตกต้นไม้ ต่างหู หญ้า ฟันบนตนเองหัก น้ำตก อทิตยาทรกิติคุณ ซ่อง ผดุงครรภ์ ทารก กินเนื้อหมู รูปภาพของเครือญาติ ข่มขืนคนอื่น ทำแว่นตาแตก เงื่อน ตู้ไปรษณีย์ ทรัพย์สมบัติ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เมฆหมอก ทำตัวเองบาดเจ็บ ฌาน กระโปรง รับประทานเครื่องเทศ กระโปรงใหม่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม จับกระต่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM