ทำนายฝัน 'ขี่สัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่สัตว์ จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่สัตว์'

จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กกลูก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ แมลงวัน ตะกร้าพลาสติก กรงสัตว์ ของกำนัล บ้านไฟไหม้ ตัดต้นไม้ กระดาษสี วิ่งออกกำลังกาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เลี้ยง กระเทย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทหาร พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ได้ยินสุนัขเห่า ร้องไห้ ศัสตราวุธ รังไก่ ช้อนเงิน ฝา นุ่งผ้าสีแดง นั่งรถไฟ ดื่มน้ำชา แมลงสาบ ได้ยินเสียงปืน กระดูกแตก เป่าขลุ่ย จันทร์ทรงกลด กาบินเข้ามาในบ้าน ยกของ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ แม่ อวัยวะเพศ นั่งบนแคร่หาม โจร ตำรา คนแคระ คนมีดวงตาสีดำ ธงบนเรือ ถูกข่มขืน มองนํ้าตกตามลำพัง ด้วง จับปลา มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น อักษรย่อ คิ้วตัวเองดกดำ เจว็ด จอมปลวกกลางถนน ซุบซิบนินทา ฆ่าใครบางคน แม่หม้าย ธงสามเหลี่ยม หญิงชรา ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ลายนิ้วมือ หญิงทุบตีกัน ไอศกรีม ดวงอาทิตย์มืดมัว กริช ประตูบ้าน ตั้งครรภ์ นอนบนที่นอน ตักน้ำราดตนเอง เครื่องจักรไม่ทำงาน โครงกระดูกมนุษย์ ผู้หญิงชักมีด ดูละคร กล่าวหา ซื้อเต่า ถอดเสื้อ ตัดหัว ฟ้าที่สดใส นั่งนับลูกประคำ ดื่มน้ำฝน ผู้ชายมีผมน้อย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถูก แตน-ต่อ ต่อย ปลูก โน๊ตบุ๊ก ได้ยินเสียงกระดิ่ง กระบือ จุดดอกไม้ไฟ กระต่ายหลายตัววิ่ง ฟ้าผ่า รถบรรทุกศพ แดด ฝนตกหนัก ธงชัย ค่ำมืด ธนูหัก แกะสลักรูปปั้น เวที แผ่นดินแยกออกจากกัน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM