ทำนายฝัน 'ขี่สัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่สัตว์ จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่สัตว์'

จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน จับขโมย แดดเผาผิวหนังจนเกรียม สีบรอนซ์ ไมโครโฟน เรือกำลังจม ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ตัวเองเป็นนักโทษ ชามแตก เท้าขาด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ซองจดหมายสีฟ้า ยุง กาบินเข้ามาในบ้าน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า งู ข่าวลือ ภาษา กินเต้าหู้ มาลัย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ล้มเหลว ญาติทำความผิด ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน คนเกี่ยวข้าว ทาขมิ้น ดาว รีดนมโค ฝาเรือน เดินทางไปมหาสมุทร แขน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า มู่ลี่ ทะเลาะ สังข์ ดวงอาทิตย์มืดมัว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค รับประทานอาหาร ตกหน้าผา พวงมาลัยดอกไม้แห้ง นกนางนวลโผบิน ตกใจ ไม้พลอง หงส์ กำไลแตกหัก ถุงน้ำร้อน ร้องรำทำเพลง กุมารทอง สวดมนต์ พายุ ถางหญ้า วงกบ รักกับนักบินหญิง อาบน้ำ มนต์ ถูกตัดแขน ได้รับเงินบริจาค ของที่ระลึก ได้เสื่อใหม่ ธุลี ชะลอม ตัวเองกลายเป็นนก โล่รางวัล ตกลงไปในบ่อ ตะเกียงที่จุดแล้ว ตีเหล็ก ถูกฉ้อโกง ตัดผมใหม่ เครื่องขยายเสียง ขอบฟ้า กระเป๋าเงิน เดินลุยกองไฟ เวที นอนเล่นกลางดิน สวมชุดเจ้าสาว งูกินสัตว์ เกลียดคนต่างชาติ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ช่วยคน เจ็บปวด ตั๊กแตน ขโมยทรัพย์สมบัติ ฆ่าเสือ ตกจากเครื่องบิน กัลปพฤกษ์ ถูกพายุพัดพาไปไกล ริมฝีปาก กางมุ้ง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เก็บเงินได้ รบชนะ นางฟ้า ฝนตกหนัก เรือน แขนขาด เผาศพ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ การรับรางวัล เขาวงกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM