ทำนายฝัน 'ขี่สัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่สัตว์ จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่สัตว์'

จะได้โยกย้าย สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย และ ห่างไกลจากครอบครัว ช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญถวายพัดลมแด่พระสงส์ หรือ บริจาคให้วัด หรือไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมจะได้ทุเลาเบาบาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ่าท้อง โต๊ะเขียนหนังสือ คนกำลังจะตาย อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ถูกสัตว์กัด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ใบลาน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ปัดกวาดฝุ่น คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถอนผมหงอก รัฐประหาร เที่ยวบ่อนการพนัน ข่าวดี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ซุง หมูตาย ภรรยาเสียชีวิต นั่งรถ เผาขยะ ผจญภัย ตีผึ้ง กองดิน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน แผ่นดิน กรรมกร โบว์ดำผูกคอ โดนแทง ฝาเรือน เชื้อเชิญ ช่างตัดผม กล้วยไม้ คิ้วตัวเองดกดำ ถูกสุนัขเห่า ฤกษ์ดี เครื่องแบบตำรวจ ของหวาน สุริยคราส จอบหรือเสียม ปลิง รั้ว นอนบนที่นอน ชนกระบือ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ข่าวดีจากลูก ถูกกลั่นแกล้ง ภูเขาไฟ ปลูกพริก ตัวเองมีผมหงอก อทิตยาทรกิติคุณ กินกล้วย ตาลปัตร ข่วน นกเค้าแมวหรือนกฮูก ฉี่รดกำแพง ลมหายใจมีกลิ่นหอม ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถ้วยรางวัล ทะเล ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พระแก้วมรกต เจ้านาย ร้องเพลง ศาล แตกร้าว สีฟ้า งูจงอางไล่ ข้อมือหัก กงเต๊ก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ท้องฟ้าสดใส ทุ่งโล่ง กินโรตี ม้าสีดำ ได้ยินเสียงปืน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เมฆสีดำ ความผิด จักจั่น แร้ง เหงื่อ เป็ดว่ายน้ำ เครื่องปั้นดินเผา หูแหว่ง ธุลี ใช้กระเทียมทำอาหาร คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ แขก ช้างไล่กวด นอนกลับหัว ตัดต้นไม้ กินข้าวบนใบบัว กระบอก ตู้รับจดหมาย กุญแจหาย ไฟไหม้ป่า ย้ายบ้าน แม่มด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM