ทำนายฝัน 'ขี่เสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่เสือ ฝันว่าขี่พาหนะของผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจเช่น เสือ คุณจะได้เลื่อนฐานะความเป็นอยู่ และ คุณจะได้รับความสุขภายในครอบครัวของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่เสือ'

ฝันว่าขี่พาหนะของผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจเช่น เสือ คุณจะได้เลื่อนฐานะความเป็นอยู่ และ คุณจะได้รับความสุขภายในครอบครัวของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังศพ สำลี โฆษก สุกรตายเอง ฉางข้าว ส้วม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ทำลายโซ่ตรวน ได้กลิ่นธูป นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ขอโทษผู้อื่น ตบมือ ไก่ออกไข่ ถูกตัดมือ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ลักขโมย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) หลุมอสรพิษ ดอกกุหลาบ เจ้าเมือง บ้านใหม่ เป็นคนปรุงอาหาร เห็นคนโดนแทง งูขดเป็นวงกลม ฉมวก นอนกรน ลากเกวียน แหวน ตกเหว กระเป๋า คนกำลังถ่ายรูป อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) อาบน้ำ จอมปลวก ฆ่าเสือ นกบิน ถูกประณาม แข่งวิ่ง คอบิด มะพร้าว ถังน้ำ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะพายย่าม ขโมยเงิน รุ้งกินน้ำ ล้างเท้าตัวเอง ทำขวดแตก ประเทียบ ระฆัง ความรัก เล่นน้ำฝน บัญชี สายนาฬิกาข้อมือขาด ตนเองทำความผิด สุกร ตัวเองมีปีก ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ผนัง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เดินบริเวณวัด ม้าสีขาว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ จูบคนที่อายุมากกว่า ภิกษุณี กำลังขับรถ เครื่องบิน ขี้เถ้า เขาวงกต ปล้น จิ้งเหลน ลำคลอง กระดิ่ง แฟนนอกใจ เชี่ยนหมาก กระดาษทิชชู กระดาษข่อย กลัว ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง มองนํ้าตกตามลำพัง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มะลิ หวีไม้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เท้าเจ็บ ขี่คอคน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง วิ่งหนีผู้ร้าย ไวโอลิน โทรศัพท์มือถือหาย เคารพ คำนับ ตะกร้อ เปียก ห่านฟ้า ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฮอกกี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM