ทำนายฝัน 'ขี่เสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่เสือ ฝันว่าขี่พาหนะของผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจเช่น เสือ คุณจะได้เลื่อนฐานะความเป็นอยู่ และ คุณจะได้รับความสุขภายในครอบครัวของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่เสือ'

ฝันว่าขี่พาหนะของผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจเช่น เสือ คุณจะได้เลื่อนฐานะความเป็นอยู่ และ คุณจะได้รับความสุขภายในครอบครัวของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาตินํ้าตาตก เหาะดั้นเมฆ โค่นต้นไม้แก่ ถวายกุฏิ มีผู้นำม้ามาให้ อนุสาวรีย์ รวงข้าว ช้าง ทราย อดตาย รับประทานอาหาร แมลงปอ เลือดออกทางช่องคลอด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ก่อกองทราย ล้างเท้า สุนัขคาบหม้อ ฟังเทศน์ฟังธรรม แพรพรรณ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตรอมใจ ชี พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ทะเลาะกับคนรัก ตาชั่ง นอนบนพื้นน้ำ หมู แก่นจันทร์ นั่งใต้ต้นไทร ขนนกสีดำ ตุ้มหู กระโปรงเก่า เสื้อใหม่ เงินปากผี คนกำลังถ่ายรูป โซ่ตรวน ทำแว่นตาแตก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง รถเมล์ บรรจุของลงหีบ ซี่โครงหัก เพชรพลอย แมวข่วน ลายนิ้วมือ สร้อยทอง ซาบซึ้งใจ เพื่อน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เงา ดาวตกที่หลังคาบ้าน ขนมชั้นหลากสี ฟันบนหัก ทำนาไม่ได้ผลดี หัวนก ปลาทองที่ตายแล้ว ก้างปลาติดคอ ฤดูหนาว สนามหญ้า ลูกจัน ซ้อมรบ ประกายไฟ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นม ศาล ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว โลกแตก ขับรถยนต์ ขี่ช้าง กินพริก ขี่ควาย ไก่ออกไข่ บ่อน้ำ ขนมเข่ง พิมพ์ เพลิง ซุบซิบนินทา ยอดโดม พลอยหลากสีสัน เห็นที่นารกร้าง ฆ่าศัตรู กริช น้ำลาย ดาดฟ้า เปลวไฟ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ดอกซ่อนกลิ่น ได้กลิ่นของบูดเน่า กังวล เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฉิ่งฉาบ ฤาษี ยานพาหนะ ผ้าเช็ดตัว ม้า ข่วน ยิงนก เครื่องพิมพ์ดีด ตะไกร เกวียน กิ๊บติดผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM