ทำนายฝัน 'ขี่โคอศุภราช'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่โคอศุภราช คุณจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ กว่าคนทั้งปวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี่โคอศุภราช'

คุณจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ กว่าคนทั้งปวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กะละมัง เปื้อน สังกะสี ได้ยินเสียงกลอง งานบวช หลงป่า กบ ร้องไห้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ คนขี้โม้ แหวน ตีผึ้ง สละราชสมบัติ วันเกิด ถูกแทง นกยูงรำแพน ไพ่ ผ้าห่ม กรน ดวงอาทิตย์มืดมัว ถูกโยนลงทะเล แฟนนอกใจ กบฎ เมฆลอยนิ่ง ได้ยินเสียงกระซิบ ฝนตั้งเค้า งง อีกา เห็นบ่อร้าง ได้กลิ่นของบูดเน่า โล่ แสงสว่าง ว่ายน้ำ รักสามีตัวเอง สุนัขหอน ตัวเองถูกธรณีสูบ กินผลมะม่วงเปรี้ยว เครื่องศาสตราวุธ วิวาท สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) มหรสพ ตีเหล็ก งู บุคคลที่เป็นคนร้าย ศาลเจ้า ถวายกุฏิ ทิชชู กะเหรี่ยง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ คนบ้า ค่ำมืด สมอเรือ กินเกินขนาด ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ประดิษฐ์ ขนมจีน ช่างปั้น เงาตัวเองในกระจก กินอุจจาระ เจ้าบ่าว ฝักดาบ ปลูก น้ำมันก๊าด ประเทียบ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ยกยอ เป็นคนผอมบาง ผ้าแพร ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขวดเหล้า นุ่น แว่นตาเลนส์สีดำ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม องคมนตรี ทิวเขา มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ อยู่ในอาการเร่งรีบ ได้รับรางวัล นอนกลางวัน กุหลาบ เขื่อน ของเล่น เสื้อใหม่ น้ำเต้า ตัดเล็บ จุฬามณี จิ้งเหลน ยอดโดม กระแต ถ่ายรูป ได้พูดคุยกับเพื่อน แป้ง ทอดทิ้งคนรัก ถือกรรไกร ปราสาทเล็กๆ กำนัน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ผีตายโหง ล้มเหลว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM