ทำนายฝัน 'ขี่โคเข้าเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี่โคเข้าเมือง จะได้รับความปีติยินดีจากผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขี่โคเข้าเมือง'

จะได้รับความปีติยินดีจากผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝักดาบ หมาเลียขา สละราชสมบัติ คนแฝดตัวติดกัน ขาขาด นั่งรถหรู ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ขุดดิน จมูกขาด หญิงเปลือยกาย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ช่างเหล็ก หวีผม กัดลิ้น ม้าสีขาว ฆ้อง ฮิปโปโปเตมัส เห็นรองเท้าเก่า เนกไท เสี่ยงเซียมซี ตัดหนวดตัวเอง บูชา จิ้งเหลน ยกของ เครื่องดักนก หมาก แปรงฟัน บิน (สูงขึ้น) อยู่ในอาการเร่งรีบ แต่งงาน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น กังหัน แสง จันทร์เพ็ญ ทะเล ต้องโทษ เดินสะดุดหกล้ม ทุเรียน การทำผิดพลาด ดอกซ่อนกลิ่น กกลูก จมูก รีดนมโค คนกำลังเปลื้องผ้า จุดเทียน สารภาพต่อหน้าเพื่อน ใส่บาตร พานเงิน จับหมู เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ร้องตะโกน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ภาษา เด็กผู้ชายสู้กัน ตุ๊กตา โคกินหญ้า ดับเทียน กำไลแตกหัก แหวนแต่งงาน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มาเฟีย กางมุ้ง ค้างคาว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ดวงจันทร์ ผลจันทร์ ( พืช ) ฝีขึ้นตามร่างกาย ไมโครโฟน นักสืบ พระวรราชาทินัดดามาตุ ชนกระบือ ขโมยขึ้นบ้าน ชักว่าว นุ่งผ้าขาว ย่าง ร้องไห้ คุก ตะราง พระพุทธรูป ตอไม้ หญิงโสเภณี บุคคลที่เป็นคนร้าย จอมปลวกกลางถนน เสวียน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คลอดลูกก่อนกำหนด เบาะ ช้าง ของกำนัล ตกลงไปในบ่อ งา แคร่หาม หลุมอสรพิษ เครื่องลายคราม ภาชนะแตกร้าว แม่มด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม อยู่ในถ้ำ ปอกเปลือกผลไม้ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น