ทำนายฝัน 'ขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้ ฝันว่าเห็นอุจจาระ หรือจับ หรือถ่ายอุจจาระ เป็นฝันที่จะมี เคราะห์ร้าย การงานมีอุปสรรค ต้องระวังจะมีผู้นินทาหรือใส่ร้าย แต่มี บางตำราก็ว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยง หากฝันว่าเป็นอุจจาระตนเองและ เลอะเทอะกระจายเต็มพื้น หมายถึงจะมีโชคลาภเป็นเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้'

ฝันว่าเห็นอุจจาระ หรือจับ หรือถ่ายอุจจาระ เป็นฝันที่จะมี เคราะห์ร้าย การงานมีอุปสรรค ต้องระวังจะมีผู้นินทาหรือใส่ร้าย แต่มี บางตำราก็ว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยง หากฝันว่าเป็นอุจจาระตนเองและ เลอะเทอะกระจายเต็มพื้น หมายถึงจะมีโชคลาภเป็นเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัน หน้าต่าง นุ่น ตะกร้อ ทำนาได้ผลผลิตดี สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ฟันบนตนเองหัก ถวายพระด้วยดอกบัว ใช้กระเทียมทำอาหาร เห็นคนโดนแทง หีบสมบัติ เบ็ดตกปลา แพทย์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ท้องฟ้าสีแดง กิ้งกือ มโหรี นกกระจิบ กระจาบ ตู้อาหาร จับก้อนหิน นอนกลางวัน บรรจุของลงหีบ ทะเล สินบน โยงเรือ ร่องน้ำ เดินทางไปทิศตะวันออก ถ้ำมืด ดราฟต์ ป่าไผ่ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ขนลุก ปอ ถั่วลิสง จรเข้กัด ปฏิมา นั่งราชรถ ช่างแกะสลัก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เมฆลอยนิ่ง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ยารักษาโรค หมูกลายเป็นคน ขวดน้ำ ถูกเฉือนเนื้อ ปลูกพริก สุริยคราส ใช้ยาเสพติด ได้กลิ่นเครื่องเทศ เรือโยง ลุยโคลน กระดาษเปื้อนหมึก บัตรเครดิต กก จับ ขาด้วน นั่งบนอาสนะสงฆ์ กิ่งก่าวิ่งไปมา ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน บ้านใหม่ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ญาติตาย กอดภรรยา ฉัน ( กิน ) คนถูกฉีดยา ประตูบ้าน นั่งใต้ต้นไทร ตกลงไปในบ่อ ต้องโทษ แส้ เป่าลูกโป่ง ตีเหล็ก หวีผม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ประกายไฟ ประเจียด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง หัวนก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซุกซ่อนของมีค่า นักบิน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ของที่ระลึก พรวน ข่าวลือ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก วงกต นอนอยู่บนแผ่นดิน ขลุ่ย กระสือ แผ่นดิน ปริญญาบัตร แสงสว่าง คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น แสตมป์ เดินบนฟ้า นกบิน แจกัน พระจันทร์เดือนหงาย ฆ่าเป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM