ทำนายฝัน 'ขี้เกียจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เกียจ ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้เกียจ'

ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตาย ถอด บัญชี บ้านตัวเองสวยงาม เด็กทารก หญิงแต่งชุดสีเขียว แคร่หาม รถเข็นศพ กางมุ้ง แหวนหาย ไต่ลวด บ้านมีช่องโหว่ ขายไม้กระดาน สละราชสมบัติ ขอทาน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ผลไม้ คนแก่ ให้ความกรุณา ทิชชู ชายชู้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น พระสงฆ์ ลิ้นแข็ง ได้ยินเสียงดนตรีไทย กินโรตี ดู pornhub น้อยหน่า ดาว นำพัดมาโบกตามร่างกาย เท้าด้วน ผู้ชายผมยาว ขนสัตว์ เลื่อยไม้กระดาน พูดสนทนา ตกปลากับญาติ แตร เป็นแผลที่คอ เถียงกับคน เดินอยู่ในป่า ยิงนก ขอบฟ้า การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เกิดสงคราม ญาณ ประหารคนรัก เจ้าบ่าว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ผ่าท้อง ชาวประมง ทำกาแฟหก พลับพลา พระบรมรูป ได้รับของมีค่า เมือง ตอไม้ อนุสาวรีย์ น้ำพุที่พุ่งสูง ได้รับเงินบริจาค ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กองดิน ดอกบานไม่รู้โรย เห็นกล้วย ขี่ม้า คลอดบุตร วงกบ มีดเหน็บที่เอว ความรังเกียจ ติดเกาะ ฟังเทศน์ฟังธรรม ขี่วัว แล้ว ตกวัว ฝันเห็นนํ้าวน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ข้าวในนา นอนบนกองฟาง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง อาบน้ำฝน ไฟไหม้ผม ขนม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย รักตัวเอง แมงมุม กล้วยเน่า ปัดกวาดฝุ่น ถ่ายขี้ เนกไท ภาวนา ดาบ เทวดา เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว คนตกนรก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สารภาพต่อหน้าเพื่อน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน โฉนดที่ดิน ขมิ้น คลื่นน้ำ กางเกง เห็นประตูเมือง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM