ทำนายฝัน 'ขี้เกียจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เกียจ ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้เกียจ'

ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชา คนมุงซื้อขาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ทอดทิ้งครอบครัว มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ช้างไล่กวด เครื่องจักรไม่ทำงาน หน้าต่างพัง ชนะ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) พร้า คนตาย กอดตุ๊กตา หุ่นโชว์เสื้อ ถูกตี หน้าต่าง เงินปากผี ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เสื่อไม้ไผ่ งมหอย บวชชี จับกระต่าย แว่นตาเลนส์สีดำ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ทอดทิ้งลูกๆ ฆ้อง ซองจดหมายสีชมพู ก้างปลาติดคอ กุมารเทพ ปราสาท กินองุ่น ผมถูกตัดให้สั้น กระโปรงเก่า ธารน้ำตก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ งมของในลำคลอง เมาเหล้า สร้อย ซ่อน เหี้ย ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ทอดทิ้งภริยา โอเอซิส ชุดว่ายน้ำ มีปากเสียงภายในครอบครัว กรรมกร ดูซีรี่ย์ โอลิมปิก งานบวช ไอ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ แส้ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ บัวหลวง ขี้เถ้า กลืนเมฆ ภรรยาทิ้ง หอก หิมะตกในฤดูร้อน ดักนก เดินเร็วๆ บัวขาว พระราชินี ถังขยะ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ภาชนะแตกร้าว ตักบาตร แม่หม้าย กุ้งแห้ง คนรักได้รับบาดเจ็บ นิล โกนขนหน้าแข้ง เท้าขาด คนมีดวงตาสีดำ ปล่อยปลาดุก กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ปีนป่ายภูเขา โบสถ์ นรก โรงแรม กิ้งก่า ตัวเองกลายเป็นนก ฆ่าตัวตาย โคกินหญ้า ละทิ้งครอบครัว เดินอยู่ในป่า กระจอก ใช้ยาเสพติด ขุดดิน นาก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ขโมยทรัพย์สมบัติ พระแก้วมรกต คนเมา ผู้หญิงถือมีด ดอกบานไม่รู้โรย ช้อนเงิน เจดีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM