ทำนายฝัน 'ขี้เกียจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เกียจ ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้เกียจ'

ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงเท้า ถอดเสื้อ จูบสัตว์เลี้ยง พาน หิมะตกในฤดูร้อน ทะเบียนบ้าน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง แผ่นดินไหว ท่อน้ำ กินหัวสุกร ธนบัตร ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฆ่าเป็ด กวนอิม ถุงเงิน-ถุงทอง กินเนื้อหมู ตกบ่ออุจจาระ ผึ้งบินรอบรังของมัน มาลัยดอกไม้ มีความปรารถนา เครื่องร่อน ได้รับเงินบริจาค ร่างกายตัวเอง กระสือ ถูกตัดมือ งู ดวงอาทิตย์ตก เพชรพลอย บูชา ญาตินํ้าตาตก ขี่วัว แล้ว ตกวัว จานแตก แหวนแต่งงาน หลงทาง ตัดหนวดตัวเอง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กระจก ชนะ ฮูก (นกฮูก) ผลักประตู แร้ง จับปลาตะเพียน ดมกลิ่นดอกไม้ โจร ก้างปลาติดคอ มีดบาด ขายไม้กระดาน เกิดความรู้สึกผิด ปอกเปลือกไข่ ท้องฟ้าสีแดง ฝนตั้งเค้า ไอ เห็นคนเปิดประตู ล้างหน้าตัวเอง ถูกสวมกุญแจมือ พระพรหม กินเป็ด โรงแรม กินอาหารเจ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น หม้าย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นักบวช ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ หาบอุจจาระกลับบ้าน ชนกระบือ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา สุนัขคาบหม้อ กา ดวงอาทิตย์ทรงกลด กระทง บดเมล็ดกาแฟ ไส้เดือน แมงมุม ตู้อาหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ราหู ใบไม้ ด้วง เปื้อน วอ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กอดรัด คลอดบุตร ตกหน้าผา มีคนนำเงินมาให้ ตู้หนังสือ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน อาหารบูดเน่า กินเนื้อวัว เข็มแทง ว่ายน้ำ แว่นตาเลนส์ใส รีดนมโค เครื่องศาสตราวุธ พริกไทย กระเทย กอดกะเทย อดทน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM