ทำนายฝัน 'ขี้เกียจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เกียจ ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้เกียจ'

ฝันว่าเป็นคนขี้เกียจ ท่านจะพบกับปัญหาหนักใจในหลายๆเรื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชายชรา ทางม้าลาย นาฬิกาข้อมือเสีย ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ที่ฝังศพ ครอบครัว กำแพงเมือง กิ่งก่าวิ่งไปมา หน้าต่างพัง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฉิ่ง กะโหลก ล้างภาชนะเครื่องใช้ โดนแทง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภูเขาไปกำลังระเบิด พวงกุญแจ ได้รับรางวัล จลาจล สกปรก มุ้งหมอน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง โกหก ปราศจากอํานาจ ไอ เจ้านาย ของที่ระลึก นุ่งผ้าใหม่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง แมวสีขาว ขนสัตว์ ตกบ่ออุจจาระ ประเจียด ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ศิลปิน โรงพยาบาล ธูปเทียน ไหล่เจ็บ แผ่นดินไหว แฮนด์บอล ถ่ายอุจจาระ ระบำ ตัวเองมีผมหงอก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ละทิ้งครอบครัว เล่นน้ำสงกรานต์ หักธนู กินปลาหมึก สร้างบ้าน กระท่อมร้าง ตะเพียน จักรพรรดิ ถูกตีหู สมอเรือ เกาทัณฑ์ พระพรหม กรรไกร กังวล ถ่อเรือ โกรธ โบว์ดำผูกเสาบ้าน รังไก่ ฝนครึ้ม สามีตาย ทำนาได้ผลผลิตดี นกแสก ถุงน้ำร้อน เฮลิคอปเตอร์ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คบบัณฑิต กินเนื้อคนอื่น มดหรือแมลง ปลวกขึ้นบ้าน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เรือแล่น ถือดอกบัวในมือ ล้างหน้าตัวเอง แหวน เคี้ยวดิน แพทย์ ยอดโดม เกลือ เครื่องศาสตราวุธ คนแฝดตัวติดกัน เกาหัว ติดคุก อุจจาระ ทำน้ำหก วิ่ง แม่ แมวดำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) สนามหญ้า โบสีดำ ผู้ชายผมยาว ร่มกางอยู่ กินข้าวบนใบบัว แผ่นดินแยกออกจากกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM