ทำนายฝัน 'ขี้เถ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เถ้า ให้ระวังของมีค่าจะสูญหาย หรือ อาจมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขี้เถ้า'

ให้ระวังของมีค่าจะสูญหาย หรือ อาจมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครู ผัก สร้าง อากาศทึบมืดมัว ปีศาจ ตู้อาหาร ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ถั่วปลูกอยู่ในไร่ รังไก่ ลายมือ ขนตา ปอกเปลือกผลไม้ เรียก แท่น ดีใจ เต่าทอง ร้องไห้ อนุสาวรีย์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ลอยกระทง แขนหัก โยคี ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เดินอยู่ในความมืด ท่อนซุง เครื่องขยายเสียง พัชรกิติยาภา ถีบจักรยาน กรงนก ซองจดหมายสีขาว กุญแจ ขี้เถ้า เลิกกับแฟน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ตลับแป้งทาหน้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เครื่องบิน ฝุ่น ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นุ่งผ้าขาว เท้าด้วน เด็กนอนบนเตียง ขี่กระบือ เลี้ยงกระต่าย เปลือย พ่อหม้าย ปีนข้ามกำแพง กัลปพฤกษ์ ดื่มกาแฟ กระต่ายหลายตัววิ่ง คราด ช้อนเงิน เป็นใบ้ ต่อ สวน หน้าต่าง ขนมอร่อย ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ไหว้พระ มงกุฎ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กระสอบข้าวสาร ซื้อกระโปรง แต่งตัว ม้าสีขาว กงล้อ ดูหนัง อู่เรือ ร่มกางอยู่ สายสร้อย ฟัก เกณฑ์ทหาร บิดามารดา คราส ผลไม้ รุ้งกินน้ำ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำปีหรือจำปา เก็บดอกบัว ได้รับรางวัล ตะเพียน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กินหัวสุกร ถ่อเรือ สวรรค์ หูขาด คนกำลังจะตาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม รักเพื่อน ฟ้าร้อง ทะเลาะกับแม่ยาย ฆ่าใครบางคน ขี่ราชสีห์ อาหารบูดเน่า แต่งงาน ถังขยะ ฮองเฮา (ราชินี) ขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น