ทำนายฝัน 'ขี้เถ้าในเตาไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขี้เถ้าในเตาไฟ ช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ติดมีเรื่องเดือดร้อนมาเยือนถึงเรือนชาน ได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีทำให้จิตใจหดหู่ จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ แตให้นำเงินที่จะเสี่ยงโชคนั้น ไปทำบุญบริจาคทานเสีย แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือบริจาคเข้ามูลนิธิการกุศล เพื่อแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขี้เถ้าในเตาไฟ'

ช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ติดมีเรื่องเดือดร้อนมาเยือนถึงเรือนชาน ได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีทำให้จิตใจหดหู่ จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ แตให้นำเงินที่จะเสี่ยงโชคนั้น ไปทำบุญบริจาคทานเสีย แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือบริจาคเข้ามูลนิธิการกุศล เพื่อแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถีบจักรยาน ถูกขัง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เดินอยู่ในป่าช้า ไปยังเมืองนรก สิริภาจุกาภรณ์ ยอดตึกสูงทรงกลม ดอกซ่อนกลิ่น เพื่อนที่ตายไปแล้ว มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี รับประทานอาหาร ได้ใบสั่งจากตำรวจ กินก้างปลา นอน ถาดดอกไม้ เชือดคอสุกร ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ข้าวในนา ฆ่าควาย จลาจล บันได กินเนื้อวัว ทำกับข้าว น้ำพุขนาดใหญ่ ยกของหนัก ขโมยทรัพย์สมบัติ รักเพื่อน ทหารเข้าบ้าน ฝนหยุดตก ฆาตกรรม นาฬิกาข้อมือ สุนัขคาบหม้อ มวย กินน้ำผึ้ง ผู้คุมนักโทษ เจ็บปวดตามร่างกาย บิลเลียด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เมายา เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ผู้หญิงชักมีด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ฉาบ ภาพวาด อาเจียน ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ไซเรน สวมเสื้อสีเขียว เดินช้าๆ กางเกง วงเวียน ทูต ขโมยเงิน กระดูกแตก ประเจียด ไข่เป็ด อากาศทึบมืดมัว ดอกมะลิ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เดินทางไกล ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ถุงมือ ปอด กินรีหรือกินนร กระต่ายหลายตัววิ่ง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ข้าวติดคอ ลวดหนาม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ หาบขี้กลับบ้าน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ นอนเล่นกลางหาดทราย หักธนู ต่อสู้กับคนร้าย สร้อยข้อมีชำรุด เจ้าที่ ฌาปนกิจ เดินชนผนัง หม้าย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มังกร อทิตยาทรกิติคุณ ดาบ ระย้า ขี่ช้าง ฉ้อโกง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ สัตว์เลี้ยง ระฆัง ช่างเงินทอง กินผลมะม่วงเปรี้ยว แหวนหาย ไหล่ ญาติทำความผิด โกรธ เดินขึ้นภูเขา มีคนเกลียด ยิงนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM