ทำนายฝัน 'ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ประสบความสำเร็จ ได้รับความเดือดร้อนจากคนรอบข้าง มีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรรีบไปทำบุญใส่บาตร หรือไปปลูกต้นไม้ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา'

สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ประสบความสำเร็จ ได้รับความเดือดร้อนจากคนรอบข้าง มีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรรีบไปทำบุญใส่บาตร หรือไปปลูกต้นไม้ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนรักหรือคู่รัก กรง แมวสีสวาท ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ตะเกียงที่จุดแล้ว เด็กกำลังดูดนม พี่น้องทุบตีกัน สังข์ เป็ดว่ายน้ำ เป็นคนผอมบาง หมา ขนนกสีดำ ขนนกสีขาว มารดา ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา นอนในมุ้ง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ถูกน้ำร้อนลวก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นุ่น ศีล ข่มขืนคนอื่น เห็นกล้วย ตัวเองเจ็บป่วย นาฬิกาข้อมือเสีย ฉ้อโกง ตัวเองแก่ ซีเมนต์ อทิตยาทรกิติคุณ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตกลงไปในบ่อ ตุ้มหูหาย ถูกยิงด้วยธนู สะอึก ขบวนแห่ศพ ปลิง ตัวเองมีปีก ขโมยทรัพย์สมบัติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เล่นไพ่ ลายนิ้วมือ ยกยอ โน๊ตบุ๊ก พูดสนทนา โฆษณา เต้านม ยิงกา ตาข่าย ทางม้าลาย กระดิ่ง เขาวงกต ซื้อกระดุม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ยันต์ แกะเปลือกหอยรับประทาน เหยียบขี้ เหี้ย เหาะดั้นเมฆ ไส้ไหลจากท้อง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งานมงคล เปลหามคนเจ็บ ทะเบียนบ้าน เครื่องดักนก ตู้ไปรษณีย์ เลือกตั้ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน กิ๊บติดผม แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฟันโยก ฮาเร็ม แสดงละคร ซุง กุ้งทะเล ถูกข่มขืน เลือดออกทางช่องคลอด ดิน ได้เข้าร่วมในสงคราม ทองคำก้อน ตะกวด ย่างเนื้อ กระเป๋า เดินทางไปทิศตะวันออก จิ้งหรีด กระจกแตก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ได้รับของมีค่า นกเกาะหลังงู กระแต ถูกตัดศีรษะ จักรเย็บผ้า ฉีกกระดาษ ก้างปลา ตัดหนวดตัวเอง ผ้าพันคอ แชมพู ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก กีตาร์ ฝาแฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM