ทำนายฝัน 'ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ประสบความสำเร็จ ได้รับความเดือดร้อนจากคนรอบข้าง มีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรรีบไปทำบุญใส่บาตร หรือไปปลูกต้นไม้ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา'

สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ประสบความสำเร็จ ได้รับความเดือดร้อนจากคนรอบข้าง มีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรรีบไปทำบุญใส่บาตร หรือไปปลูกต้นไม้ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำค้าง ตราสัง ขาเป๋ รังดุม เด็ก ถั่ว ป้อมปราการ ดราฟต์ ดื่มน้ำฝน กินดิน แล่นเรือผ่านเกาะ ผัก ตะไกร กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ถูกตัดศีรษะ งานฉลอง ภาชนะแตกร้าว เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กินข้าวบนใบบัว โกศ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โจรปล้นบ้าน ยุง ขิม โถส้วม เด็กเกิดใหม่ สุริยคราส ตกงาน กุมารเทพ บ่อน้ำใหญ่ ภูเขา กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ควันไฟ ทาก น้ำท่วม กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี แช่ง คุก ตะราง เจ้านาย ขวัญ เรือโยง กระจกแตก ทะเลาะกับภรรยา ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถูกไล่ออกจากงาน ปืนใหญ่ ถัง เข้าเฟสบุคไม่ได้ บัตรเครดิต เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป มารดา กินเลือด เห็นผี ขัง ซื้อเต่า น้ำตา ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กินเนื้อไก่ ถ้ำมืด ฟาง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว มองนํ้าตกตามลำพัง เป็นคนปรุงอาหาร ครุฑ ปลาทอง ตนเองทำความผิด บุคคลที่เป็นคนร้าย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นั่งบนแคร่หาม กระเป๋า ฉากกั้น นอนโรงพยาบาล ฮิปโปโปเตมัส คนป่วยอยู่บนรถ ดอกไม้ไฟ ถูกปีศาจไล่ ตลาด ถูกล็อตเตอรี่ อยู่ในกระท่อม ให้ความกรุณา จูบ สามง่ามสำหรับแทงปลา งานพิธีต่างๆ ปีนป่ายภูเขา หน้า หุ่น เตาไฟ สวรรค์ เครื่องจักรไม่ทำงาน เจอเงิน มุดรั้วลวดหนาม เขากวาง นั่งเรือ ขุดหาทรัพย์สมบัติ กุญแจหาย พระแก้วมรกต ผลักประตู เขียด เว็จ อ่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM