ทำนายฝัน 'ขึ้นศาล'

ฝันเห็น ฝันว่า ขึ้นศาล จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภได้ยศศักดิ์ในตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขึ้นศาล'

จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภได้ยศศักดิ์ในตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พี่น้อง คิดถึง นั่งรถหรู ฮูก (นกฮูก) ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ มัคคุเทศก์ งมหอย บริโภคเนื่อสุกร กระปุก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปืน ประกายไฟ ไข่ พระเจ้า คนแฝดตัวติดกัน เต้าฮวย ลา ( สัตว์ ) เมฆสีเลือด หนาม มาลี ขนมปัง ใบมีดโกน ตกหน้าผา เสื้อใหม่ สวมเสื้อขาด ของลับ อ่างล้างหน้า ช้าง ปฏิกูล เข็มแทง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ลายมือ จับปลาตะเพียน ข่าวดีจากลูก พ่อตาย ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัดนิ้วมือตัวเอง นาก ปล่องเมรุ ประทัด ท่อนซุง ตกต้นไม้ เครื่องจักรไม่ทำงาน ข่วน ภรรยามีครรภ์ ถูกขัง สิงโต ดอกมะลิ พวงมาลัยดอกไม้สด ธรรมจักร ประเจียด ฆาตกร ถูกคู่รักกักตัว สัตว์เลี้ยงตาย ล้างบ้าน นายกรัฐมนตรี ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เห็นไม้กระดาน ก้อนหิน ผลจันทร์ ( พืช ) ทำโรตี หวีไม้ ตาลปัตร เต้านม นาเกลือ เปลี่ยนเสื้อผ้า กัลยาณิวัฒนา ปลาเงินปลาทอง เล่นตะกร้อ ตู้หนังสือ ราหู ตักน้ำราดตนเอง นักบวช มนต์ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กระทง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า บุคคล หีบศพ กวนอิม แมลง แสตมป์ แพรพรรณ ลังไม้ นกกระจิบ กระจาบ ศิลปิน นอนกลับหัว แผนผัง เห็นรองเท้าเก่า พระนาคปรก ดื่มน้ำหวาน ถั่วงอก ปลิงดูดเลือด กรรมกร นำฟองน้ำมาล้างจาน เสื้อเปื้อนเลือด ถูกจี้ ผิวพรรณ สุรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM