ทำนายฝัน 'ขื่อคา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขื่อคา ฝันว่าถูกใส่ขื่อคา ทายว่าถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ จะได้รับการเลื่อนยศ ถ้าทำการค้าจะเจริญรุ่งเรืองอย่างฉับพลัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขื่อคา'

ฝันว่าถูกใส่ขื่อคา ทายว่าถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ จะได้รับการเลื่อนยศ ถ้าทำการค้าจะเจริญรุ่งเรืองอย่างฉับพลัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วอ นกกระจอก ทะเลที่เงียบสงบ งมหอย ฤาษี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถอนผมหงอก กางมุ้ง วิทยุ ไทร ผิงไฟ สวมเสื้อขาด ยาพิษ ลูกไก่ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฟันดาบ กินเฉาก๊วย พายเรือกับคนอื่น พูดกับกลุ่มชน หัตถกรรม ความผิด ลอยกระทง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ภรรยาตาย เห็นผี นั่งบนลังไม้ ก้อนหินตก คนบ้า จูบสัตว์เลี้ยง ขับรถ หวีเสนียด ทะเบียนบ้าน ขวดน้ำ โรงพยาบาล อาบน้ำในอ่าง หมา ขุด กัลยาณิวัฒนา สูบ กล้องถ่ายรูป เห็นประตูเมือง กล้วยแขก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กบฎ ดารา กินอุจจาระ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว คอมพิวเตอร์ ฆ่านกกระจิบ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เห็นประตูปิด สวมเสื้อสีขาว ต่อสู้กับปีศาจ เสี้ยนตำเท้า หมากัด ซื้อของโบราณ มีคนนำเงินมาให้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ซี่โครงหัก หญิงชรา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถูกมัดมือมัดเท้า นิล แปรงฟัน มโหรี ขาขาด ข่วน กินข้าว ฐานพระพุทธรูป เล่นการพนัน เครื่องแบบทหาร พิมเสน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน มองนํ้าตกตามลำพัง แก่นจันทร์ ลูกเห็บ สีบรอนซ์ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ชาวประมง เครือญาติ กล่าวคำอำลาญาติ หนอน ถูกข่มขืน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กกกอด รักกับนักบินหญิง เซรุ่ม ถั่วงอก ปากเน่า อทิตยาทรกิติคุณ นกกา มนต์ นํ้าวน จมูก เครื่องบิน กระบอกสูบลม เต้นรำ ขลุ่ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM