ทำนายฝัน 'ขุดถ่านหิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขุดถ่านหิน ฝันว่าขุดถ่านหินจากเหมืองถ่านหิน จะมีความมั่งคั่ง ร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขุดถ่านหิน'

ฝันว่าขุดถ่านหินจากเหมืองถ่านหิน จะมีความมั่งคั่ง ร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ไก่ฟ้า ฆ่าผึ้ง ตู้ ผจญภัย กำลังขับรถ นอนในมุ้ง นุ่งชุดขาว ขโมย ค่ำมืด ขนลุก กินเนื้อเป็ด แคร่หาม เซียมซี พัชรกิติยาภา กลด โรงแรม หว่านข้าวในนา โต๊ะรับประทานอาหาร รดน้ำ เกาะ สร้อยข้อมือ จับกุ้ง ค้นหา เป็นคนผอมบาง รักชาติ คนตายในบ้าน ดื่มน้ำจากแก้ว นาฬิกาข้อมือเสีย ยกของหนัก ฆาตกรรม มือ กล้วยแขก ขี่สัตว์ บ้านตัวเองสวยงาม งานแต่งงาน ขโมยทรัพย์สมบัติ กวาง ชี ลากฉุด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เตาไฟ ดาวตกจากท้องฟ้า กินอุจจาระ ฆ้อง ศาลเจ้า ปล่อยเต่า ยื้อแย่ง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ตกปลา ขัน เบ็ดตกปลา จอก นกพิราบ ผัดหน้า สละราชสมบัติ บันไดเลื่อน ซื้อปลาทอง เรือนแพ โลกแตก โซ่ตรวน กอไผ่ กอดภรรยา แจกันคู่ ระฆัง รถพยาบาล โคไล่ขวิดคน จับสายสิญจน์ โยคี แก่นจันทร์ ไส้เดือน ดับกองไฟ ช่างแกะสลัก ลังไม้ กล้วย เผาขยะ ขมิ้น เขียด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ บิน (สูงขึ้น) ดื่มน้ำมะพร้าว นั่งเล่น กระโปรงเก่า กินโรตี ต่อสู้กับคนร้าย มีความปรารถนา กินข้าวบนใบบัว มีฤทธิ์ มรกต หยก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ทะเลาะ บุญ เขาวงกต กกกอด ทอดแห เพื่อน ถูกลูกปลุกให้ตื่น ฟัก แกะสลักรูปปั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น