ทำนายฝัน 'ขุดหาทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฝันว่าขุดหาทรัพย์สมบัติ คุณจะมีเรื่องความเสียใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขุดหาทรัพย์สมบัติ'

ฝันว่าขุดหาทรัพย์สมบัติ คุณจะมีเรื่องความเสียใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กษัตริย์เสด็จมาหา ฆ่าตัวตาย ท้องฟ้าสดใส เล่น pubg ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เลือกผัก บ้านตัวเอง ปรบมือ ไฮไฟว์ ( hi5 ) เลือดออกเต็มตัว ทาสี ตกหน้าผา ทำขวัญ จักรพรรดิ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กระเป๋าเงิน ตกปลา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ฮาเร็ม ปัสสาวะรดที่นอน ขบวนแห่ กงสุล ถูกหวายรัด นั่งอยู่ในกองขี้ ยกโทษ ยานพาหนะ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ตีแมลงวันตาย ขี่ม้า แว่นตาเลนส์สีดำ ร้องรำทำเพลง ผู้หญิงชักมีด ฟ้าร้อง โกรธ ถูกเปลื้องผ้า เป็นโจทก์ในศาล นั่งเล่น บุคคล เชิงตะกอน ถอยหลัง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ บดเมล็ดกาแฟ ช้อนทอง ฝนตกหนัก ทอดทิ้งภริยา งูรัด เพื่อนที่ตายไปแล้ว จำนอง เห็นคนโดนแทง หม้อข้าว กำไลข้อเท้า ตกจากเครื่องบิน แก้วแตก ขบวนแห่ศพ ตัดนิ้วมือตัวเอง นั่งบนลังไม้ ทอดทิ้งครอบครัว พระพิฆเณศ นัยน์ตา โล่ ป่าช้า งูเลื้อย ต้องโทษ งมของในแม่น้ำ จับสายสิญจน์ เลิกกับแฟน ฝีขึ้นตามร่างกาย ทำตัวเองบาดเจ็บ หมอดูดูลายมือ ต้นไม้เหี่ยวเฉา รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระสังฆราช แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เข็มแทง นักประพันธ์ นั่งบนเสื่อ ฏีกา ป่า ได้กลิ่นเครื่องเทศ หูแหว่ง ก้น อากาศบริสุทธิ์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ห่วงเหล็ก รักเพื่อน ป่วยลงท้อง เอามือตบต้นขาตัวเอง กาน้ำ เตียง แมวสีขาว ฐานทัพทหาร กระท่อม นกกระจอก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ช่างเหล็ก โรงพยาบาล ทรัพย์สมบัติ ศัสตราวุธ เกาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM