ทำนายฝัน 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยทรัพย์สมบัติ ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลทราย ขาหัก พรวนดิน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เปลหามคนเจ็บ ถูกคู่รักกักตัว ปม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ได้ยินสุนัขเห่า เพื่อนที่จากไปไกล ไว้ทุกข์ ถ่ายขี้ กินเนื้อมนุษย์ เสื้อขนสัตว์ ดวงจันทร์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ภูเขาไฟ ของหาย ฤดูร้อน ดูซีรี่ย์ เต้าฮวย มาเฟีย ครุฑ เอทีเอ็ม ผู้หญิงโพกผ้า เห็นตากระจกสีขาว จีวร ได้ยินเสียงกระซิบ เฒ่าแก่ กินหัวสุกร เห็นประตูปิด บ้านมีช่องโหว่ กินเนื้อมะพร้าว แบกผลไม้ ไม้พลอง ทารกแรกเกิด พระ ปลวก ขนนกสีดำ เพลิง งูเผือก กุญแจหาย ร่มหัก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ลากเกวียน คนแต่งชุดสีดำล้วน กงเต๊ก ประกาศข่าวดี คุก ตะราง กาน้ำ ซื้อกระดุม ทอง ลูกประคำ ซองจดหมายสีฟ้า ความรัก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน จับกัง ลอยกระทง สัมผัสกรวดทราย แกะ ล้างเท้า เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวชมงานรื่นเริง เดินอยู่กลางทุ่งนา ตัวเงินตัวทอง สายสร้อย ขนทรายเข้าวัด ผ้าขี้ริ้ว ได้เข้าร่วมในสงคราม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ หญิงแต่งชุดสีขาว ป่าไผ่ แมลงวัน พลอยหลากสีสัน แข่งวิ่ง สุนัข กระปุก กะเหรี่ยง เซิ้งบั้งไฟ ถูกแทง เด็กผู้ชาย กินลิ้น ทอดทิ้งครอบครัว พายุ เชี่ยนหมาก ปอด ตบมือ ไฟไหม้ผม โบสีดำ หวีหัก เวทีมวย บ้านร้าง นกเขา มวยผม ทะเลาะกับแม่ยาย มหาสมุทรมีพายุ ขนมชั้นหลากสี แร้งเกาะหลังคาบ้าน นกกระจอก ได้ยินเสียงกลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM