ทำนายฝัน 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยทรัพย์สมบัติ ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองร่ำรวย พัด กล่องดนตรี เงินหาย จุดไฟแล้วดับ ตกปลากับญาติ น้ำฝน ลับ วิวาท อนุสาวรีย์ หงอนไก่ หีบเปิดอยู่ ตะกร้าหวาย ก้อนหินตก กระจก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โล่รางวัล จุฬามณี ถูกประณาม เป็นใบ้ ผู้หญิงถือมีด ถูกเรียกตัวมาประชุม ขนม บ้านคนอื่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ เวียนเทียน ตกใจเพราะเห็นผี ผัดหน้า ได้ตีกลอง แว่นตาเลนส์ใส มือ ชะนี มารดา ยกยอ ขวดยา สร้างบ้าน นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จันทร์เพ็ญ อยู่ในอาการเร่งรีบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หนอน หิมะตกถูกตัว ซื้อไม้กระดาน พระวิหาร ซุง อาเจียนเป็นหนอง เลื่อย ดับตะเกียง ฝุ่น โซ่ ตัดเล็บ แท่น เจว็ด กงจักร กุฏิพระ งูกัด เลี้ยงกุมารทอง เก็บกวาดบ้าน ฮาเร็ม ลอยกระทง ตื่นขึ้นมาเอง เครื่องร่อน ทอดทิ้งครอบครัว นั่งบนหลังนกกระเรียน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โรงแรม ตุ้มหู รองเท้า มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย หงส์ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ปลวกขึ้นบ้าน นักประพันธ์ ฝูงกบ จำนวนมาก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เดินทางในป่ารก บดเมล็ดกาแฟ เขากวาง ดวงดาว สวมมงกุฎ ทองคำก้อน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เจ้า ฟาก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง จุดดอกไม้ไฟ มีฤทธิ์ ไก่ชน ปอก แข่งวิ่ง ทำนาเกี่ยวข้าว โทษ เงื่อน ครีบปลา มะลิ เฆี่ยน ขายไม้กระดาน ขี่วัว แล้ว ตกวัว อดทน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM