ทำนายฝัน 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยทรัพย์สมบัติ ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาทองที่ตายแล้ว คนรักได้รับบาดเจ็บ ภรรยาเสียชีวิต เสาตกน้ำมันในบ้าน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ หมา ทีปังกรรัศมีโชติ ถูกโยนลงทะเล ตกบ่อมีหนอน กินข้าวบนใบบัว หัวล้าน ต่อสู้กับคนร้าย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เล่นฟุตบอล ฆ่ากระต่าย สีแดงชาด ตัดนิ้วมือตัวเอง โรคร้าย ดอกซ่อนกลิ่น ถูกตะปูตำเท้า แล่นเรือผ่านเกาะ หน้าอก อากาศบริสุทธิ์ ตกเหว ก้างปลาติดคอ ตกเลือด พูดกับกลุ่มชน ตัดเล็บ ผ้าใบ นักบุญ ผ้าพันคอ ศาลเจ้า เกลือ พังประตู ภรรยาเปลือยกาย นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ญาติมิตร สัตว์เลี้ยง กินดิน เห็นไม้กระดาน มหาสมุทร ถังน้ำ ยิงนก นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลังไม้ ราชา นกบิน บันได กระบี่ ลม นกอยู่ในรัง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ บัตรเชิญ ของที่ระลึก ฤดูฝน ปัดกวาดฝุ่น กา เคี้ยวดิน มุดรั้วลวดหนาม ถูกล็อตเตอรี่ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี มดหรือแมลง ตกหลังม้า ตะโพน ทะเบียนบ้าน ไฮไฟว์ ( hi5 ) วิ่งหนีผู้ร้าย เช็คเด้ง ฟักทอง ขี้เกียจ นกกำลังจิกกัน เฆี่ยน เฒ่าหัวงู กรรมกร เก็บมุ้ง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เด็กเกิดใหม่ นอนกับสาวสวย เก้าอี้ รถยนต์ มุดใต้ถุน เชิงตะกอน ร่มหัก เรือจอด แมวข่วน จำปีหรือจำปา กาน้ำร้อน ยิงธนู ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เข้าประตูไม่ได้ ฤดูร้อน ไลน์ ( LINE ) พระวิหาร ฉิ่ง กินถั่วต้ม อักษรย่อ ได้ตีกลอง ยกของหนัก ธูปเทียน เดินอยู่กลางทุ่งนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM