ทำนายฝัน 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยทรัพย์สมบัติ ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขโมยทรัพย์สมบัติ'

ฝันว่าขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คุณต้องระวังถูกหลอกจากคุฯไว้ใจมากที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินขึ้นที่สูง ฝั่ง บุคคลที่เป็นคนร้าย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขวดเหล้า ตู้เหล็กใส่เอกสาร สิงโต ข้าวเปลือก บุคคลที่มีชื่อเสียง ได้ยินเสียงกระซิบ ชะลอม นักบิน ถูกฆ่า ความมั่งคั่ง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ขายของ เรือโยง หมู มังกร เซิ้งบั้งไฟ สร้อยข้อมือ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ รถเมล์ พระพุทธบาท ปัสสาวะรดที่นอน ปอกเปลือกไข่ เกลือ ฐานทัพทหาร ผ้าใบ ญาติ พายเรือตามลำพัง เสื้อเปื้อนเลือด งมหาของ น้อยหน่า รถยนต์ หญิงแต่งชุดสีขาว เปลี่ยนมุ้งใหม่ ฆ่าสุนัขบ้า ไอ เม่น หีบเปิดอยู่ ก้อนหินตก เมฆลอยนิ่ง เกือก จันทร์เพ็ญ งูเขียว ทะเล หลงป่า ลูกปัด ซื้อปลาหมึก จูบคนรัก เสื้อครุย ภาพวาด ถูกหนูกัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มงกุฎ รุ้งกินน้ำ สาหร่าย สะอึก น้ำท่วม ตัดหัว ความผิด ซีเมนต์ ตกใจจนสะดุ้ง ลากสัตว์ ไฝ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นุ่งผ้าขาด ตัวเองถูกฉีดยา พระวิหาร กระดาษเช็ดมือ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ มีด กวนอิม ก่อสร้าง ยมทูต เครื่องดนตรี ขี่โคเข้าเมือง ใบไม้ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สวมเสื้อสีเหลือง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ทวิตเตอร์ สาวไส้ มุ้งหมอน ปอก โครงกระดูก เห็นตากระจกสีขาว ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ชี กระโดด นกยูง เงินโบราณ เสาเรือน ข่าวดี โกนหนวด หิมพานต์ (ป่า)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM