ทำนายฝัน 'ขโมยอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยอาหาร ฝันว่าขโมยอาหาร คุณจะเสียเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขโมยอาหาร'

ฝันว่าขโมยอาหาร คุณจะเสียเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เผาขยะ สวรรค์ ฆ่าเต่า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ยื้อแย่ง วงเวียน เครื่องแต่งกาย ดื่มน้ำชา ราวตากผ้า หวีผม กรวยจราจร ตู้เย็น ฤดูร้อน ฝุ่นฟุ้งกระจาย คอมพิวเตอร์ ดอกซ่อนกลิ่น นั่งรถไฟ บันได ระดู นกร้อง มีหางงอก แบกเสา นั่งเล่น ได้รับต่างหู บัวขาว อวัยวะเพศ ขอโทษผู้อื่น แล่นเรือผ่านเกาะ ถุงเท้า ตะเกียง รถจักรยาน ญาตินํ้าตาตก บาดเจ็บ กาน้ำร้อน เล่นไพ่ ขับรถ แช่ง สงคราม ตกทุกข์ได้ยาก นอนเล่นกลางหาดทราย โต้เถียง กางเกง จับหนอน ร้องไห้ ซื้อกระดุม กินเนื้อมะพร้าว คันศรหรือคันธนู ดาวอับแสง กระบอกสูบลม เห็นประตูบ้านตัวเอง ถ้ำมืด งู โง่ พัชรกิติยาภา เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง มีผู้นำม้ามาให้ ฟันโยก ฐานพระพุทธรูป ฮองเฮา (ราชินี) งมของในลำคลอง กระดาษเปื้อนหมึก ที่ฝังศพ ถางหญ้า ดื่มน้ำหวาน หวีเสนียด นอนบนกองฟาง เห็นคนเปิดประตู ไข่ นกแร้ง กินเป็ด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ลูกข่าง เครือญาติ ตัวเองมีชื่อเสียง ซื้อกระโปรง ดักนก บ้านตัวเอง ฝาแฝด ฝังศพคนที่รู้จัก ข่มขืนคนอื่น ประทัด สาหร่าย บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตกต้นไม้ ฟ้อนรำ ทิวเขา ตกน้ำ ตำรวจ จรเข้ เป็นโจทก์ในศาล ส้มตำ น้ำพุขนาดใหญ่ ธงบนเรือ อินสตาแกรม ( instargram ) เคารพ คำนับ กระบอก ขนมชั้นหลากสี เป็นใบ้ กระโปรงเก่า แผ่นดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM