ทำนายฝัน 'ขโมยอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยอาหาร ฝันว่าขโมยอาหาร คุณจะเสียเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขโมยอาหาร'

ฝันว่าขโมยอาหาร คุณจะเสียเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับรางวัล ตัวเองมีผมหงอก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เดินช้าๆ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฟังเทศน์ฟังธรรม ตำรวจ กระซิบกับเพื่อน ห่านฟ้า เดินทางในป่ารก เห็นคนเดินละเมอ พระสถูป เงื่อน ขาเป๋ ทาสี ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ราหู งมของในลำคลอง ช่วย ลับ ซ่อนหา นํ้าวน กินเต้าหู้ เมฆสีขาว ลำคลอง กระท่อม ตัดนิ้วมือตัวเอง แมลงสาบ นกเกาะหลังงู หีบสมบัติ คุก ตะราง แปรงฟัน นกขมิ้น ขวดยา ถูกฆ่า รถไฟ เกาะ นุ่งผ้าขาว รถไฟฟ้า วงล้อกำลังหมุน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ทำให้คนอื่นตื่น ข้อเท้าแพลง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว กอดรัด คำสัญญา สวมแหวน หมาก ขนมอร่อย ปอกเปลือกไข่ เดินไปบนเนินเขา อดทน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ คนกำลังจะตาย ถูกน้ำร้อนลวก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เดินบริเวณวัด หนอนไต่ตามร่างกาย ลาวาภูเขาไฟ รักชาติ เจดีย์ทรุดโทรม กินโดนัท ใช้ยาเสพติด พระสงฆ์ เทศน์ เข้าไปในโรงพยาบาล เซิ้งบั้งไฟ หูแหว่ง ฉลาด ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ซื้อเต่า รักคนต่างชาติ กองไฟ เล่นเกมส์ งานบวชเณร ทอดสมอ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เวทีมวย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น จุดไฟแล้วดับ ตัดผม ตักน้ำ สตรี เครื่องร่อน นกกระเรียน ดอกไม้ไฟ หมาเลียขา เมายา ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว คนตายในบ้าน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เห็นตากระจกสีขาว หาบอุจจาระกลับบ้าน กัดลิ้นตัวเองขาด นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กินอาหาร ถูกตัดศีรษะ หน้าไม้ ฟองสบู่ ยักษ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM