ทำนายฝัน 'ขโมยเงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ขโมยเงิน ฝันว่าขโมยเงิน จะเจ็บป่วยเรื้อรัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขโมยเงิน'

ฝันว่าขโมยเงิน จะเจ็บป่วยเรื้อรัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หลงรักสามีคนอื่น ทดน้ำ กินเนื้อวัว บ่อน้ำใหญ่ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เปิดร้านค้าขายสินค้า เด็กเกิดใหม่ นอน หอก ผ้าแพร กินข้าวบนใบบัว ลอยกระทง ครกสาก ถูกกักตัว ถูกพายุพัดพาไปไกล ข่วน อิฐ ย่างเนื้อ ตกปลากับญาติ มหาสมุทรมีพายุ เบี้ย เดินทางไปวัด ถูกจับ งมหอย ไกด์ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตะกร้าพลาสติก เดินสะดุดหกล้ม บวชชี สังข์ ตกเลือด ของกำนัล ให้รางวัล เข้าประตูไม่ได้ ชกคนที่จมูก จับปลาช่อน เพชรนิลจินดา ยุ้งข้าว จับก้อนกรวด ก้อนทราย ถูกล็อตเตอรี่ มีคนนำเงินมาให้ นอนบนที่นอน จุดดอกไม้ไฟ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) โครงกระดูกสัตว์ บัญชี ไต่ลวด ไมโครโฟน หมาก ได้รับรางวัล อนุสาวรีย์ บรรจุของลงหีบ ภรรยาตาย พริกไทย แคร่หาม กองไฟ ช่างเงินทอง กระท่อมในป่า ดื่มน้ำหวาน ถูกตัดศีรษะ จับ ตู้นิรภัย รัฐประหาร ดูละคร แต่งตัว ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ จับปลา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ผ้าสีดำ ขอโทษ หนู อุจจาระ กก เถาวัลย์ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนนกสีดำ กินองุ่น ตรอกซอกซอย เครื่องเรือน เป่าแตร ใบไม้ นาค เถียงกับคน ไล่จับผีเสื้อ อมตะ เมาสุรา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ นกนางนวลโผบิน แร้งกินซากศพ ลูกประคำ โต๊ะทำงาน จับหมู สูบ อดอยาก โอลิมปิก รักสามีตัวเอง ฉี่รดกำแพง ถูกฉ้อโกง ธงบนบ้าน กินข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM