ทำนายฝัน 'ข่มขืนคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่มขืนคนอื่น ฝันว่าข่มขืนคนอื่น คุณจะพบเจอกับโชคร้ายต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ข่มขืนคนอื่น'

ฝันว่าข่มขืนคนอื่น คุณจะพบเจอกับโชคร้ายต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ่าท้อง เต้าหู้ กระซิบกับเพื่อน อาบน้ำในมหาสมุทร เดินเล่นบนหาดทราย นั่งอยู่ในกองขี้ ต่อสู้ หญ้า กระท่อมริมทะเล เชิงตะกอน บ้านพัง ตัวเงินตัวทอง ถีบจักรยาน เด็ก ถ้วยรางวัล ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน โง่ นอนเล่นกลางหาดทราย นกแขกเต้า กุ้งทะเล อาหารบูดเน่า ตกหน้าผา ถูกพายุพัดพาไปไกล พระจันทร์ สัมผัสกรวดทราย เก็บของมีค่าได้ ถูกตบ จำเลย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ค้างคาว กลัว ท่องเที่ยวในสวน กุฏิพระ กริช ลุยไฟ นกยูง นุ่งผ้าขาว สูบบุหรี่ เดินทางไปวัด วิมาน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ตกบ่อมีหนอน แกงการู ปั่นด้าย ทำนบ ลิ้นแข็ง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่มหัก หีบสมบัติ บั้งไฟ ปัสสาวะรดกำาแพง ปลูก เสวียน กินพระจันทร์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ถูกด่าทอ ลายแทง ปีก คนหามวอผ่านหน้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ผ้าห่ม ผู้หญิงโพกผ้า เฉาก๊วย ลักขโมย นั่งจับเจ่า ยารักษาโรค น้ำตก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กินยา ปฏิกูล ฐานพระพุทธรูป ชาวประมง ตะเกียงที่จุดแล้ว กัดลิ้น ยืนบนลังไม้ พริกไทย เห็นคนเดินละเมอ นุ่งผ้าขาด กุหลาบ ขนม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก จอกใส่เหล้า ใต้ถุน ญาติทำความผิด ฝาด สาดน้ำ ม้าสีขาว ตะกวด สวะ ตู้ไปรษณีย์ ทะเล แฉลบ พังพอน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นางกวัก ล้างหน้าตัวเอง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ศีรษะ ได้ใบสั่งจากตำรวจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น