ทำนายฝัน 'ข่วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่วน ฝันว่าเลือดไหลเพราะถูกข่วน คุณจะได้รับข่าวร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข่วน'

ฝันว่าเลือดไหลเพราะถูกข่วน คุณจะได้รับข่าวร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มกาแฟ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ปลิง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ค้นหา ผ้าสีขาว ผึ้งบินรอบรังของมัน แกะเปลือกหอยรับประทาน หน้าต่างพัง เหยี่ยว กลด ครัว ถูกต่อต่อย แทงตัวเอง ระดู ปีก เห็นถนนที่ขรุขระ พานเงิน งม อุปกรณ์ทำครัว บุคคลที่เป็นคนร้าย ขี่หมู นกเค้าแมวหรือนกฮูก ไม้กวาด นุ่งผ้าสีม่วง พระ เรือ เป็นโจทก์ในศาล ผม ดาวร่วงลงมาจากฟ้า นุ่งผ้าใหม่ คนตกนรก ข้าวติดคอ แมวออกลูก ก้อนหินตก กระโดดจากที่สูง โจร ลากเกวียน กอดผู้ชาย พืชผัก จองหอง ขึ้นศาล จรเข้กัด คนเกี่ยวข้าว มัคคุเทศก์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า น้อยหน่า ภรรยา ย้ายบ้าน ตัวเองเจ็บป่วย ผ้าโพกหัว ทิชชู ผ้าไตรจีวร ส้วม เหงื่อ ทรัพย์สมบัติ พระอาทิตย์ ประเจียด ยกทรง เพชรนิลจินดา ความรัก อ่างน้ำ เครื่องดนตรี กระบือ ตู้เย็น สิงโต กินสายบัว แร้ง อินทรี ไอศกรีม ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กระสือ ทาเล็บ ผ่าท้อง หญิงแต่งชุดสีดำ ล้างภาชนะเครื่องใช้ เข้ารับการผ่าตัด แบกเสา ตื่นขึ้นมาเอง หญิงแต่งชุดสีแดง เต้าหู้ คนอื่นทำพลาด เก็บของมีค่าได้ ทหารยิงปืนใหญ่ ฝนตกระหว่างเดินทาง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สุนัขหอน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ผักกาด ใยแมงมุม ฝังศพ ปั่นด้าย เพลิง ธุรกิจ คำนับ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย รถบรรทุกศพ อาวุธ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM