ทำนายฝัน 'ข่าวดีจากลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่าวดีจากลูก ฝันว่าได้รับข่าวดีจากลูก คุณจะมีชีวิตที่มีเกียรติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข่าวดีจากลูก'

ฝันว่าได้รับข่าวดีจากลูก คุณจะมีชีวิตที่มีเกียรติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงปืน เนกไท ผึ้ง พระธาตุ น้ำฝน ตัวเองเป็นนักโทษ ตกช้าง ซอ สวมมงกุฎ แขนถูกตัด ได้พูดคุยกับเพื่อน ประกาศการแต่งงานของตนเอง เป็นบ้า แม่มด ถูกฟันคอขาด เปลวไฟ ช้อนทอง ชะนี บวชชี อยู่ห่างไกลจากครอบครัว จูบสัตว์เลี้ยง ไข่ไก่ ญาติกำลังจะตาย อาคันตุกะ ฟองน้ำ เรือล่ม เดินทางไปทิศตะวันออก เรือจอด ปืน สาก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เดินอยู่ในป่า งม ชี ถวาย ได้ยินเสียงดนตรีไทย ขโมยขึ้นบ้าน หน้าต่าง ข้าวเปลือก ขโมยเงิน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ระเบิด ฐานทัพทหาร ทะเลทราย มาลัย ปลูกกล้วย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ยกของหนัก กระเทย น้อยหน่า จองจำ ตกบ่อลึก พญานาค บอลลูนตก ได้ยินเสียงกระซิบ กินอาหาร ผม แร้ง ถีบจักรยาน ไถนา กกไข่ ตะเพียน ฝีขึ้นตามร่างกาย ผู้หญิงพายเรือ เป็นประจำเดือน ฉี่รดกำแพง ไหว้เจ้า ซื้อของโบราณ มุ้งหมอน ถีบจักรเย็บผ้า โดด ค้างคาว เหยี่ยว กุ้งแห้ง พระพุทธเจ้า ฌาปนกิจ ถูกตัดมือ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ลำน้ำ ขุด ปล่อยออกจากคุก ทหาร อ่างล้างหน้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไข่ กรวยกรอกน้ำ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน สัปเหร่อ ลูกจัน ล่าสัตว์ จับ ปราสาทเก่าแก่ จมูกขาด เล่นฟุตบอล ถูกลูกปลุกให้ตื่น พ่อตาย เฒ่าแก่ เรือโยง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM